NYE STILLINGER

  • Jobseeker registration advantages 1. august 2018

    As a candidate, one of your goals should be to find the best job possible for your qualifications. In many occasions the best candidates CV is never read by the employer. A chance to catch the eye of the employer is not only important, but also a necessity. By registering your CV on CVNorway, you are able to show your skills, expience and your CV in a professional and interactive way. Our free service gives the candidate the tools to not only upload or make a CV but also present it in a way that is easy to understand and..

    Mer info

VANLIGE SPØRSMÅL OM JOBB

Har jeg krav på arbeidskontrakt?

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen. - Arbeidstilsynet

Hvor lang ferie har jeg krav på?

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. - Arbeidstilsynet

Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er gjensidig oppsigelsestid én måned. Kortere oppsigelsestid enn en måned er bare tillatt hvis tariffavtale eller skriftlig avtalt prøvetid åpner for det. Når arbeidstaker har vært ansatt i mer enn fem år gjelder minstekrav om oppsigelsesfrister fra to til seks måneder, avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder. - Arbeidstilsynet

Hvor mye skal overtidstillegg være?

ed overtidsarbeid har arbeidstaker krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er med andre ord ikke tillatt. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeid. Da må det komme klart fram hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling. Avtalt overtidsbetaling må minst dekke lovpålagt overtidsbetaling. Det er mulig å avspasere overtid time mot time, men overtidstillegget på minst 40 prosent skal likevel alltid utbetales. - Arbeidstilsynet

Hvor mange timer i uken er vanlig?

Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale. En avtale som mange har er 37,5 timer per uke.

Ledige stillinger

Cvnorway.no er et av norges største portaler på ledige stillinger. Med en avansert søkemotor finner du enkelt fram til ønsket type jobb.

Registrer din CV og øk sjansene for å bli oppdaget mangefold.