Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 26-02-2020
Deadline: 11-03-2020


Etterforskningsleder – politioverbetjent etterforskning av vold mot barn, Felles enhet for etterretning og etterforskning

Org. nr: – Stillingsident: 4199023100 Presentasjon av stillingen:

FEE, Avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn er lokalisert i Lillestrøm, Ski og Sarpsborg/Fredrikstad og har 85 medarbeidere. Avsnittet har ansvar for etterforskning av de alvorligste sakene knyttet til seksuallovbrudd og vold mot barn.

Det er ledig en fast stilling som politifaglig etterforskningsleder innen etterforskning av vold mot barn ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn. Stillingen er for tiden stedsplassert i Fredrikstad.

Stillingene er underlagt gruppen Vold mot barn.

Medarbeidere i Øst politidistrikt skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Politifaglig etterforskningsleder
 • Utarbeide etterforskningsplaner
 • Gjennomføre etterforskningsskritt
 • Ha helhetlig oversikt over sakenes faktum og ta løpende beslutninger i samråd med påtaleansvarlig etterforskningsleder
 • Bidra til å bygge kompetanse innenfor etterforskningsfaget i distriktet

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Politihøgskole/Politiskole
 • Lang og relevant erfaring som etterforsker
 • Erfaring med ledelse av store og alvorlige straffesaker
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger

Ønskelig:

 • Videreutdanning i etterforskning
 • Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller annen relevant lederutdanning
 • Erfaring med særskilte etterforskningsmetoder
 • Kompetanse innen bruk av elektroniske spor i etterforskningen
 • Erfaring fra retten som bisitter eller etterforskningsleder/ hovedetterforsker

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet er en fordel og du må kunne jobbe strukturert og planmessig
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging — gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), lønnstrinn 67 – 72 (fra kr 594 400 — 667 200 brutto pr. år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Kontaktinformasjon

Bjørnar Ådalen, 48886453
Kjersti Thallaug Fagerli, 47332503

Arbeidssted

Gunnar Nilsens gate 25
1607 Fredrikstad

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Øst politidistrikt

Referansenr.:4199023100
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 11.03.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Øst politidistrikt orgnr: 974703793
Kort om arbeidsgiver

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski. Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming og/eller hull i CV-en, kulturell- eller etnisk bakgrunn. For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.

———————————————————————————————————————————————————————-

Webside
Bransje Sikkerhet og beredskap
Yrke Politi, fengsel og toll
Sted FREDRIKSTAD (Adresse: Gunnar Nilsens gate 25 Postnr: 1607)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 11-03-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/07e72349-6af6-46c8-9d24-ce84a74546dc
XML_STILLING

Ledig stilling: Etterforskningsleder - politioverbetjent etterforskning av vold mot barn, Felles enhet for etterretning og etterforskning - Øst politidistrikt