Denne stillingen har utløpt

Familierådgiver – NAV BYKLE

Socialcare and leisure work Familieradgiver

(8 måneder siden)

 • Norge, Bykle
 •  Lagt til dato: 11. oktober 2019
 •  Expire date: 29. oktober 2019
Stillingsbeskrivelse

Published 11 Oct 2019 09:07:00
Deadline: 01.11.2019


NAV BYKLE

Sarvsvegen 14
4754 BYKLE

Bykle kommune har ca. 965 innbyggjarar og ligg øvst i Setesdal. Det er 18 mil til Kristiansand, 20 mil til Stavanger (sommartid) og 35 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er i Bykle, medan Hovden er eit stort turistsenter. Fritidstilboda er mange og varierte både sommar og vinter. Mellom anna har vi alpinsenter, tilrettelagte langrennsløyper i nærområdet og i høgfjellet, golfbane og eit stort Badeland.

Bykle kommunen er organisert i to nivå: rådmann med stab/støtteavdelingar og 8 tenesteeiningar, og har ca. 170 tilsette

Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling

Org. nr: 958 814 968 Stillingsident: 4141753363 Presentasjon av stillingen:
Prosjekt «Nye mønstre» er ein del av Bykle kommunes arbeid opp mot barnefamiliar med lav inntekt. Prosjektet er eit innovativt utviklingsarbeid og ein del av det nasjonale folkehelseprogrammet. Stillinga vert forankra i NAV Bykle

Arbeidsoppgåver

 • Kartleggje familianes ressursar og hjelpebehov
 • Utarbeide og sette i verk denne.
 • Råd, rettleiing og støtte
 • Miljøarbeid i heimen og arenaer rundt familiar
 • Tverrfagleg koordinering av tenester og innsats
 • Dokumentering/rapportering
 • Utvikle og implementere tverrfagleg samarbeid innan fagområdet

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig relevant sosialfagleg/pedagogisk høgskuleutdanning
 • Relevant praksis er ein fordel
 • Erfaring fra relasjonsarbeid, endringsarbeid og tett individuell oppfølging
 • Evne til å kombinere praktisk arbeid og langsiktig strategisk arbeid
 • God til å utrykke deg skriftleg og munnleg
 • God kjennskap til digitale-verktøy
 • Serviceinnstilt og løysingsfokusert

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag
 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Personlege eigenskapar som fleksibilitet, evne til å samarbeide og evne til å arbeide sjølvstendig og planmessig vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Fagleg miljø og rettleiing
 • Løn etter avtale
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement
 • Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedrifts leilegheit i Kristiansand

Kontaktinformasjon


Anna Lise Pedersen Væting, Tenesteleiar, (+47) 916 15 210

Arbeidsstad


Sarvsvegen 14
4754 Bykle

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Bykle kommune

Referansenr.:4141753363
Stillingsprosent: 50%
Startdato: 15.11.2019
Sluttdato: 30.04.2021
Søknadsfrist: 01.11.2019PAM

Stillingsnummer: 0941-2019-10-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Vi søkjer ein Familiekoordinator i 50 % prosjektstilling for NAV BYKLE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10149477

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NAV BYKLE
Bransje Sosial-
Yrke Familierådgiver
Sted Bykle (Postnr: 4754)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 01.11.2019