Denne stillingen har utløpt

Førskolelærer – RØAHAGAN FAMILIEBARNEHAGE

Kindergarden Forskolelaerer

(7 måneder siden)

  • Norge, Oslo
  •  Lagt til dato: 16. november 2019
  •  Expire date: 3. desember 2019
Stillingsbeskrivelse

Published 15 Nov 2019 15:17:03 +0100
Deadline: Unknown


RØAHAGAN FAMILIEBARNEHAGE

Røahagan 23
0754 OSLO
Telefon: 90282846
E-post: magnussagedahl@hotmail.com

Røahagan familiebarnehage åpnet i 2007 og har åtte barn mellom 1 og 3 år, to barnehageassistenter og en styrer/pedagogisk leder.

Vi holder til på Røa med idylliske Mærradalen som nærmeste nabo – et fantastisk utgangspunkt for å lære barna å sette pris på turer i skog og mark.

Vi fokusere på omsorg og trygghet for barna samt mye aktiviteter ute.

Pedagogisk leder og Styrer – familiebarnehage

Som Pedagogisk Leder og Styrer har du personal-, pedagogisk- og administrativt ansvar for familiebarnehagen.

Det pedagogiske ansvar omfatter også spesial pedagogisk arbeid og evt. tilrettelegging av morsmålstrening.

PERSONALANSVARLIG:

Være et godt forbilde på god arbeidsmoral ved egen opptrede og ta ansvar for introduksjon og opplæring av nytt personal. Fordele arbeidsoppgavene til personalet, slik at avdelingens mål blir nådd. Sørge for at kompetansen til hele personalgruppa på avdelingen kommer til uttrykk. Veilede og støtte personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet. Legge til rette for godt samarbeide med øvrige ansatte og eier. Sørge for at arbeidstiden holdes.

PEDAGOGISK ANSVARLIG:

Bevisst egen rolle som rollemodell overfor medarbeiderne, barna og foreldrene. Ha oversikt og kontakt med barnegruppen, personalgruppen og foreldregruppen. Utarbeide ÅRSPLAN i samråd med det øvrige personalet, eier og foreldrene. Legge til rette for at vedtatt årsplanen kan gjennomføres. Planlegge og gjennomføre fastsatte planleggingsdager i samarbeid med barnehageassistentene. Planlegge og gjennomføre avdelingsmøter. Vurdere og justere avdelings arbeid i henhold til plan for det pedagogiske arbeidet og årsplanen. Legge til rette for et nært samarbeide mellom barnehagen og barnas hjem Legge forholdene til rette så alle barn og foreldre føler seg sett og velkommen i barnehagen om morgenen, og at det er god kontakt mellom personalet og foreldrene om ettermiddagen. Rapportere dersom barn vurderes å ha behov for spesialstøtte. Være hovedkontakt for eksterne instanser når kontakt er opprettet. Sørge for at alle foresatte får invitasjon til utviklingssamtale for barnet om våren. Planlegge utviklingssamtalene sammen med avdelingspersonalet. Gjennomføre utviklingssamtaler og følge opp avtaler som gjøres i samtalene. Melde ifra til foresatte når det er vurdert at et barn har behov for ekstra hjelp og støtte. Innhente skriftlig aksept fra foresatte om å søke nødvendig støtte. Sørger for at foresatte holdes fortløpende orientert om alle møter og spesielle tiltak vedrørende barnet. Planlegge og gjennomføre foreldremøter i samarbeid med assistentene. Utarbeide MÅNEDSPLAN og følge opp ulike aktiviteter med de ansatte. Drive opplæring av nye assistenter og følge opp internrutinene. Sende ut månedsplanene til foreldrene og sørge for at diverse dokumenter og referater til enhver tid lagres i det elektroniske arkivet.

STYRER/ADMINISTRATIV ANSVARLIG: Kjenne til og følge opp internkontrollrutinene Avgjøre om barnets helsetilstand er slik at det kan være i barnehagen. Sørge for at skjema «Registrering av personskade» fylles ut ved uhell / ulykker (risikovurdering). Sørge for at foreldrene signerer kontrakten med barnehagen og fyller ut nødvendige internkontroll – skjemaer når de begynner i barnehagen. Foreta innkjøp av materiell etter avtale med eier. Ansvarlig for at rutiner for daglig rydding utføres i henhold til avtale med renholder og rydding for rundvasking av hele barnehagen og inventar/leker i samråd med eier og renholder. Se til at bygninger, inventar og lekeplass behandles på en forsvarlig måte, er i forskriftsmessig stand og melde fra til eier dersom utbedringer er nødvendig.

Krav til kompetanse

  • Barnehagelærer

Ønsket kompetanse
  • Norsk flytende, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
  • Ansvarsbevisst, pålitelig og fleksibel
  • Initiativrik, ha et bra overblikk, se barnas behov og kunne foreslå endringer
  • Forståelsesfull og empatisk
  • God kommunikasjon – flink til å skape et team, motivere assistentene og kunne kommunisere med foreldrene og eier
PAM

Stillingsnummer: 0334-2019-11-69 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Pedagogisk leder og Styrer – familiebarnehage for RØAHAGAN FAMILIEBARNEHAGE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10171880

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver RØAHAGAN FAMILIEBARNEHAGE
Bransje Barnehage
Yrke Førskolelærer
Sted Oslo (Postnr: 0754)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown