Denne stillingen har utløpt

Fritidsklubbassistent – HOLMESTRAND KOMMUNE KULTURKONTORET

Socialcare and leisure work Fritidsklubbassistent

(10 måneder siden)

Stillingsbeskrivelse

Published 24 Sep 2019 08:58:02
Deadline: Unknown


HOLMESTRAND KOMMUNE KULTURKONTORET

Backergården
3081 HOLMESTRAND
Telefon: +47 33 06 41 55
Web: https://holmestrand.easycruit.com/vacancy/application/2370673/164793?channel=Finn&iso=no

Holmestrand og Sande er i en sammenslåingsprosess. Hof og Holmestrand ble en ny kommune fra 1.1.2018, og Sande skal med fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil ha ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk ved sammenslåingen. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Kulturarbeider på fritidsklubb – 80% vikariat

Holmestrand og Sande har et aktivt og mangfoldig kulturliv, bestående av profesjonelle og amatører, lønnede og frivillige. Spennvidden er stor, for kulturen favner vidt: kulturarv, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, ungdomsklubb og ferieaktiviteter, museer og kulturarenaer, Sandetun aktivitetssenter, det store gule huset og frivilligsentral. Kulturkontoret legger til rette for at alle innbyggere skal ha mulighet til å oppleve kunst og kulturaktiviteter, i tett samarbeid med det frivillige og profesjonelle kulturlivet.

Holmestrand og Sande kommuner skal slå seg sammen fra 1. januar 2020.

Kulturarbeider på fritidsklubb – 80 % vikariat

Om kulturkontoret

Kulturtjenesten er samorganisert for Holmestrand og Sande. Virksomheten består av virksomhetsleder, 5 kulturkonsulenter, lys- og lydtekniker, 5 fritidsklubbarbeidere og sekretær. I tillegg er aktivitetssenter og frivilligsentral i Sande organisert under kultur. Den endelige organiseringen av kulturtjenesten i den nye sammenslåtte kommunen fra 2020 er ikke avklart.

Sammen med bibliotekene og kulturskolen skal kulturkontoret legge til rette for og tilby et mangfold av kultur og fritidsaktiviteter.

I høst 2019 / vår 2020 skal kulturvirksomheten lage en ny strategisk plan for kulturtjenestene i den nye sammenslåtte kommunen.

Innhold i stillingen

Nye Holmestrand har tre kommunale fritidsklubber som vil samarbeide om å skape allsidige gode, rusfrie møteplasser og aktiviteter for ungdommer i Sande, Hof og Holmestrand. Hver klubb består av kjøkken, lobby, aktivitetsrom for biljard, bordtennis, spill og hobby med mer. Klubben i Sande holder til i Det store gule huset og er åpent i ca. 5 timer fra mandag til torsdag. Klubben i Hof har åpent hver onsdagkveld. I 2020 åpnes et nytt bygg i Hof som vil inneholde blant annet fritidsklubb og bibliotek. I Holmestrand etableres en ny klubb i Backergården, foreløpig en kveld i uka fra midten av oktober. I tillegg til å drive aktivt ungdomsarbeid, må du være en trygg voksenperson som kan håndtere rollene som både aktivitetsleder, omsorgsperson, grensesetter og motivator.

Arbeid på kveldstid 3 til 4 ganger i uken. Stillingen er et vikariat for en ansatt som har foreldrepermisjon. Vikariatet varer til og med juni 2020.

Stillingen kan eventuelt deles opp i to.

Krav til kvalifikasjoner:

  • Fagbrev barn- ungdomsarbeider
  • Relevant videre utdanning innenfor kulturfeltet for eksempel musikk, design, teater, film er en fordel.
  • Dokumentert erfaring med ungdomsarbeid er en fordel.
  • Førerkort og bil.

Personlig egenskaper
  • Utadvendt og entusiastisk, er flink til å motivere og inspirere
  • Fleksibel, kan spille inn i nye situasjoner, gjør en innsats der hvor det trengs
  • Kontaktskapende, bygger opp god kontakt med ungdommene
  • Ryddig og systematisk, kan organisere og samarbeide
  • Selvstendig, kan gjennomføre oppgavene alene og i samarbeid med andre
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Ved tilsetting må det leveres gyldig politiattest.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 5301-2019-09-50 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Kulturarbeider på fritidsklubb – 80% vikariat for HOLMESTRAND KOMMUNE KULTURKONTORET

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10138346

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver HOLMESTRAND KOMMUNE KULTURKONTORET
Bransje Sosial-
Yrke Fritidsklubbassistent
Sted Holmestrand (Postnr: 3081)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown