Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 10 Sep 2019 08:59:02
Deadline: Snarest


Kommunenes Sentralforbund

0114 OSLO
Telefon: +47 997 83 711

Har du lyst til å jobbe i et nasjonalt prosjekt som rekrutterer menn til helsesektoren?

Fylkeskoordinator Menn i helse – Vestfold og Telemark

KS’ visjon er: «En selvstendig og nyskapende kommunesektor». KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS har ambisjon om å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet. Regjeringen anser Menn i helse som en av de mest vellykkede satsningene på å rekruttere menn til helsesektoren. Deltakerne får tittelen helserekrutt og tilbys et komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Så langt finnes Menn i helse i 11 fylker. Som fylkeskoordinator vil du være en del av et team sammen med de øvrige fylkeskoordinatorene.

Som vår nye fylkeskoordinator vil du være ansvarlig for å organisere inntak og utvelgelse av nye helserekrutter. Videre vil du følge opp helserekruttene både i praksis og videre utdanningsløp. Andre sentrale oppgaver vil være:

  • Følge opp helserekruttenes veiledere og faglige ledere
  • Tett samarbeid med deltakende kommuner
  • Samarbeid med NAV

Vi ønsker deg med en genuin interesse for rekrutteringsarbeid og som ønsker å bruke denne for å gjøre en forskjell for norsk helsesektor. Stillingen krever god forståelse for prosjekt- og prosessarbeid. Gode lederegenskaper vil være en fordel. Videre tror vi at du har:
  • God kjennskap til helsesektoren
  • God kjennskap til videregående opplæring
  • Dokumenterbar god erfaring fra rekrutterings- og prosjektarbeid

Det er en fordel om du tidligere har jobbet som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider. Vi tror likevel at det er din personlighet som vil være viktigst for å lykkes i rollen som fylkeskoordinator. Som person er du entusiastisk, nytenkende og uredd. Du er optimist av natur og er god på å snu det negative om til noe positivt. Du trives godt under høyt arbeidstempo og finner ofte de gode løsningene. Du vil som nevnt jobbe tett med dine kolleger på teamet, men evner samtidig å arbeide strukturert mot egne mål.

Er du klar for en ny utfordring? Da hører vi gjerne fra deg!

Da stillingen lønnes av midler over statsbudsjettet ansettes fylkeskoordinator for 12 måneder av gangen. Det ansettes i 100 % stilling. Menn oppfordres til å søke. Kandidater intervjues fortløpende. Endelig søknadsfrist: 22.9.2019.

Lyst til å lese om Menn i helse?

https://mennihelse.no/

Menn i helse lykkes

Menn i helse på Facebook

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0316-2019-09-193 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Har du lyst til å jobbe i et nasjonalt prosjekt som rekrutterer menn til helsesektoren? for Kommunenes Sentralforbund

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10128117

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kommunenes Sentralforbund
Bransje Sosial-
Yrke Fylkeskoordinator i fylkesarbeidskontoret
Sted Oslo (Postnr: 0114)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Snarest