Ledig stilling: Ingeniør (elkraftteknikk) – NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

Select rough translation.

Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 23 Oct 2019 00:44:01
Deadline: Unknown


NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

8048 BODØ

Byggeleder elektro

I fylkesvegadministrasjonens seksjon for drift har vi ledig 100% fast stilling som byggeleder – elektro. Vi har behov for en byggeleder enten i Salten eller Lofoten/Ofoten/Vesterålen.

Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Nordland styres gjennom drifts- og fagkontrakter med entreprenører. Seksjon for drift av fylkesveger har ansvar for fortløpende tiltak som gjør at vegene i Nordland er trygge og velfungerende. Innen vedlikehold har vi ansvar for den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv oppfølging og utvikling for framtiden.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Teknisk og økonomisk hovedansvar for gjennomføringen kontrakten/prosjektet
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og kontrahere
 • Følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på egne prosjekt
 • Arbeidsledelse av kontrollingeniør
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater
 • Kontakt med andre myndigheter, interessegrupper og media
 • Være SHA­-koordinator og YM-­koordinator med mindre annet er besluttet av prosjektleder
 • Planlegging av drift­/vedlikeholdstiltak på fylkesvegene i kontraktsområdet
 • Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi
 • Sammen med kontrollingeniør skal alle kravene i driftskontrakten følges opp og rapporteres videre til prosjektleder for område.

Da administrasjon av fylkesveg er under etablering må endring i ansvars- og oppgavefordeling påregnes.

Utdanning og erfaring:
 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring og god faglig tyngde fra byggeledelse
 • Forstå mekanismene og kunne løse utfordringene i kontraktsgjennomføring
 • Evne til å samarbeide med og håndtere grunneiere, konsulenter, entreprenører og kollegaer på en god måte
 • Gode kunnskaper i bruk av IKT-­verktøy
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
 • Resultatorientert og selvstendig
 • God til å arbeide i team og lede andre
 • Gode samarbeids­ og kommunikasjonsevner
 • Ha effektiv arbeidsform og sterk resultatorientering
 • Strukturert og offensiv

Personlig egnethet vektlegges.

Sentrale nettsider og dokumenter:
Fylkeskommunes oppdrag er å utvikle Nordlandssamfunnet til beste for alle som bor i fylket, og gi et godt og likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggerne. Sammen med kommunene, staten, frivillige organisasjoner og næringslivet skal vi skape attraktive og inkluderende lokalsamfunn. Våre kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder. Fylkeskommunen har ca 3400 ansatte, og har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken.

Som ansatt hos oss får du:
 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Vi ønsker deg velkommen som søker! Søk på stillingen PAM

Stillingsnummer: 1804-2019-10-204 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Byggeleder elektro for NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10156927

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL
Bransje Elektro/elektronikk]
Yrke Ingeniør (elkraftteknikk)
Sted Bodø (Postnr: 8048)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback