Ledig stilling: Ingeniør (elkraftteknikk) – SFE PRODUKSJON AS

Select rough translation.

Stillingsbeskrivelse

Published 07 Nov 2019 13:37:02 +0100
Deadline: Snarest


SFE PRODUKSJON AS

6721 SVELGEN
Web: http://www.sfe.no/

Driftsleiar Vindkraft

Sogn og Fjordane Energi


Sogn og Fjordane Energi sin visjon er <>. Vi har kraft gjennom å vere ein av dei store produsentane av fornybar energi på Vestlandet, lokalisert midt i hjartet av Norges fremste region for fornybarressursar. Vi hentar krafta vår frå vatn og vind, samt våre 250 engasjerte og dyktige medarbeidarar.
Energikonsernet har omfattande nybyggingsaktivitet, med store pågåande prosjekt innan kraftutbygging innan både vind- og vasskraft. Dette i tillegg til ein høg drifts- og vedlikehaldsaktivitet, der vi gjennom eigenutvikla system og digitale løysingar, er langt framme i arbeidet med å utvikle framtidas drift og vedlikehald.
Vi har stor aktivitet i Bremanger, og ønskjer å skape framtidige verdfulle arbeidsplassar i området.

Driftsleiar vindkraft


I tilegg til våre eigne vidkraftprosjekt, Bremangerlandet og Lutelandet vindkraftverk, samarbeider SFE med Falck Renewables om utbygging av drift av Hennøy og Okla vindkraftverk.

Som driftsleiar vil du bli involvert i både Bremangerlandet og Hennøy vindkraftverk, der di rolle vil vere:
 • Å ivareta og vidareutvikle eigar sine høge ambisjonar innan samfunnsansvar og god tilrettelegging for lokalsamfunnet.
 • Syte for trygg og sikker drift av anlegget for menneske og miljø
 • Bidra til optimalisering av kraftproduksjon frå vindkraftverk
 • Samarbeide med driftsmiljøa hos SFE og Falck om driftsrapportering frå vindkraftverk

Sentrale oppgåver vil vere:
 • Ansvar for å koordinere drift av vindkraftverk
 • Følgje opp leverandørar i deira drifts- og vedlikeholdsarbeid på turbinane
 • Koordinere vedlikehald av vegar og servicebygg
 • Følge opp vedlikehald av elektriske installasjonar
 • Utarbeide og samanstille driftsrapportar frå vindkraftverk
 • Relasjonsbygging med lokalsamfunnet

Du har:
 • Relevant utdanning innan elektro, automasjon eller maskin
 • Leiarerfaring
 • Gjerne nokre års erfaring frå leiing og drift av kraftanlegg eller vindkraftverk
 • Erfaring med forbetringsarbeid
 • Førarkort klasse B
 • Gode språklege ferdigheiter innan norsk og engelsk, både skriftleg og muntleg

Du er:
 • Du er sosial og utadvendt, god til å kommunisere, involvere og motivere
 • Strukturert, ryddig og påliteleg
 • Løysingsorientert, endringsvillig og omstillingsdyktig
 • Framoverlent, nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Positivt oppteken av HMS, og har det høgt på dagsorden

Søknadsfrist 1.12.2019 Link til søknadsskjema: Send søknad PAM

Stillingsnummer: 1438-2019-11-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Driftsleiar Vindkraft for SFE PRODUKSJON AS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10166521

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SFE PRODUKSJON AS
Bransje Elektro/elektronikk]
Yrke Ingeniør (elkraftteknikk)
Sted Svelgen (Postnr: 6721)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Snarest

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback