Denne stillingen har utløpt

Lærer (språkkurs) – Gol vidaregående skule

Kindergarden Laerer sprakkurs

(8 måneder siden)

  • Norge, Gol
  •  Lagt til dato: 31. oktober 2019
  •  Expire date: 18. november 2019
Stillingsbeskrivelse

Published 31 Oct 2019 09:09:01 +0100
Deadline: Unknown


Gol vidaregående skule

3550 GOL

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Gol vgs – undervisningsstilling norsk og engelsk

Ledig stilling:


Gol vidaregåande skule har ledig 60% vikarstilling for lærar med undervisningskompetanse i norsk og engelsk for yrkesfaglege utdanningsprogram. Vikariatet er ledig for snarleg tilsetjing, og varer til 01.08.2020.
Det er ønskjeleg at den som blir tilsett i tillegg kan vera tilkallingsvikar ved avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring.

Kvalifikasjonar:


Det er krav om relevant fagleg og pedagogisk utdanning, gjerne også innan spesialpedagogikk.
Den som blir tilsett må forplikte seg til å arbeide etter prinsippa i skulen sin pedagogiske plattform. Skulen nyttar digital læringsplattform, og søkjarar må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverkty.

Personlege eigenskapar:


Me søkjer ein medarbeider som vil medverke til eit trygt og godt læringsmiljø, som kommuniserer godt og har fokus på det eleven meistrar. Den som blir tilsett må ha evne og vilje til samarbeid og erfaringsdeling. Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Tilsetjing:


Lønn og tilsetjing etter gjeldande lov- og avtaleverk.
Ved tilsetjing skal det leggjast fram gyldig politiattest av nyare dato, jf. Opplæringslova.

Anna:


Vi gjer merksam på at søkjarar kan bli gjort offentleg, sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle blir søkjar varsla, slik at han/ho evt kan trekkje søknaden.
Aktuelle kandidatar blir kontakta for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekrefta kopiar av vitnemål og attestar/originale dokument.
Vi tek atterhald om endring i tilsetjingsbehovet fram til tilsetjing skjer.
Vi ønskjer mangfald i fylkeskommunen og oppfordrar alle kvalifiserte til å søkje, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Du søkjer elektronisk på denne stillinga, bruk funksjonen «Søk på stilling» på denne sida.

Om skulen:


Gol vidaregåande skule ligg i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen. skulen har omlag 325 elevar og 60 tilsette fordelt på følgjande utdanningsprogram: studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama, medium og kommunikasjon, restaurant- og matfag.
Gol kommune er ein av landets største reiselivskommunar. Her ligg alt til rette for eit aktivt friluftsliv, både sommar og vinter.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0617-2019-10-72 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Gol vgs – undervisningsstilling norsk og engelsk for Gol vidaregående skule

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10161986

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Gol vidaregående skule
Bransje Barnehage
Yrke Lærer (språkkurs)
Sted Gol (Postnr: 3550)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown