Lærlingplass – Sør-Varanger kommune

Health and social care Helse

(1 måned siden)

 • KIRKENES
 •  Lagt til dato: 27. februar 2020
 •  Expire date: 27. februar 2020
Stillingsbeskrivelse

Published 27-02-2020
Deadline: 27-02-2020


Lærlingplass

Kort om stillingen

Sør-Varanger kommune har ledige lærlingplasser for 2020 – 2022.

Å være lærling betyr at du tar siste del av videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden.

Som helsefagarbeiderlærling jobber du i turnus. Dette innebærer arbeid på dagtid, kveldstid, i helger og på helligdager.

Hovedarbeidsoppgaver

Sør-Varanger kommune har som mål og rekruttere lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider for perioden 2020 – 2022. Lærlinger innenfor andre fagområder kan også komme med i betraktning, og er velkommen til å søke.

Som lærling innenfor helsefagarbeiderfaget vil ditt opplæringssted være ved et sykehjem, tjenesten for funksjonshemmede eller innenfor hjemmebasert omsorg. Vi har også avtale med Klinikk Kirkenes om hospitering der i løpet av lærlingtiden. Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Gi omsorg, personlig og praktisk hjelp til mennesker som trenger det. Arbeidsoppgavene varierer og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber.
 • Utføre grunnleggende sykepleie som for eksempel sårstell.
 • Hjelpe pasienten eller brukeren med daglige gjøremål som personlig hygiene, innkjøp og bruk av hjelpemidler
 • Noe administrative oppgaver som for eksempel å skrive i pasientjournalen.

Som lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget vil opplæringsstedet være ved våre barnehager og skoler. Hovedarbeidoppgaver vil være:

 • Bidra til tilrettelegging og gjennomføring av lek, utforskning og læring. Bidra til å stimulere til allsidige aktiviteter og interesse for natur og miljø. Bidra til å utvikle flerkulturell forståelse og fremme likestilling og likeverd.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha fullført og bestått videregående opplæring innenfor fagfeltet.

For samtlige lærlinger vil det bli krevd politiattest.

Personlige egenskaper

 • Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen.
 • Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for å ta hensyn til andre mennesker.
 • Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Videre vil vi vektlegge at du har evne til å gi og ta imot veiledning, samt at du har evne til å jobbe målrettet og være resultatorientert.

Vi tilbyr

 • En lærebedrift med erfaring i å utdanne fagarbeidere.
 • Faglig leder og veileder som er dyktige på å gi veiledning og tilbakemeldinger til lærlinger.
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver og aktive arbeidsmiljøer.

Lønn etter tariff. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Alle elever som ønsker lærlingplass i hovedopptaket i april må også huske å søke i www.vigo.no

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sør-Varanger kommune orgnr: 974571498
Kort om arbeidsgiver

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted KIRKENES (Adresse: Postnr: 9900)
Stillingstype Lærling Heltid
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 27-02-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/6dbadc19-9dd0-4a25-85ed-56b8453f0bda
DEXI
https://rekruttering.sor-varanger.kommune.no/recruitment/opening?3

Ledig stilling: Lærlingplass - Sør-Varanger kommune