Ledig stilling: Lektor (universitet og høyskole) – Høgskolen i Molde

Select rough translation.

Stillingsbeskrivelse

Published 14 Mar 2019 13:19:53 +0100
Deadline: 1. april 2019.


Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6410 MOLDE
Web: http://www.himolde.no

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

 

 

To ettårige stillinger som høgskolelektor i stats-, samfunns- eller organisasjonsvitenskap

Jobbnorge ID: 167109

Om stillingene

Ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det en ledig to midlertidige stillinger som høgskolelektor innen et av fagområdene stats-, samfunns- eller organisasjonsvitenskap. Fagområdene er under revisjon. Stillingene lyses ut som midlertidige med ett års varighet. Stillingenes undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til bachelor i juss og administrasjon, og det er særlig behov for personer som kan dekke undervisningsbehov i politisk teori, globalisering, internasjonal politikk, evaluering og organisasjonsteori.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som høgskolelektor kreves det høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Mye av undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Arbeidssted er Molde. Det er ønskelig at de som ansettes kan starte i stillingen senest i august 2019.

Søkerens personlige egenskaper og kompetanse vil bli vektlagt. Evnen til å kunne arbeide selvstendig, så vel som sammen med andre i team vil bli tillagt verdi. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

Vi tilbyr

Stilling som høgskolelektor lønnes etter statens regulativ i normallønnsspennet kr 515 200-555 100 (lønnstrinn 59-63, kode 1008). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. For høgskolelektor er 20 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Videre informasjon/søknad

Nærmere opplysninger fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no) eller studieleder Dag Magne Berge (dag.m.berge@himolde.no) eller dekan Kari Bachmann (kari.bachmann@himolde.no). Se også http://www.himolde.no Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: https://www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål, liste over vitenskapelige produksjon og omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen. 

Søknadsfrist: 1. april 2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 1502-2019-03-68 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

To ettårige stillinger som høgskolelektor i stats-, samfunns- eller organisasjonsvitenskap for Høgskolen i Molde

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10009294

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Høgskolen i Molde
Bransje Universitet og høgskole]
Yrke Lektor (universitet og høyskole)
Sted Molde (Postnr: 6410)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 1. april 2019.

See in - English