Denne stillingen har utløpt

Psykolog – Trøndelag Rådgivningstjeneste, NAV

Health and social care Psykologer og terapeuter

(1 måned siden)

  • TRONDHEIM
  •  Lagt til dato: 26. februar 2020
  •  Expire date: 15. mars 2020
Stillingsbeskrivelse

Published 26-02-2020
Deadline: 15-03-2020


Psykolog

Org. nr: – Stillingsident: 4201810168 Presentasjon av stillingen:

Senter for jobbmestring (SFJ) ble startet som en del av nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse i NAV. I Trøndelag er Senter for jobbmestring lagt inn som en tjeneste under NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag.

Rådgivningstjenesten er en spesialenhet i NAV med 32 ansatte, som er psykologer/psykologspesialister, overleger og rådgivere. Enheten består av tre avdelinger: Arbeidsrådgivning, Senter for jobbmestring og IPS, samt Rådgivende overleger. Rådgivningstjenesten skal bidra med utfyllende kompetanse til NAV-kontorene i komplekse saker.

I forbindelse med at to psykologer ved Senter for jobbmestring tar ett års permisjon, har vi ledig to vikariater som psykolog.
Senter for jobbmestring har som målgruppe mennesker med lette til moderate psykiske lidelser. Tjenesten gis som individuelle terapeutiske samtaler basert på kognitiv/metakognitiv terapi samt arbeidsrettet oppfølging basert på prinsippene for Individuell jobbstøtte (IPS).
Senter for jobbmestring Sør-Trøndelag består av et tverrfaglig team med 3 terapeuter og 3 jobbspesialister.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsrettet kognitiv/metakognitiv terapi med personer med lette/moderate psykiske lidelser. Fokus er arbeidsfungering.
Motivere brukere til å komme tilbake i arbeid.
Tett samarbeid med jobbspesialistene i teamet.
Samarbeid med det øvrige tjenestetilbudet i NAV i enkeltsaker, samt primær- og spesialisthelsetjeneste.

Kvalifikasjoner

Profesjonsutdanning som psykolog.
Erfaring med bruk av kognitive teknikker
Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
Evne til selvstendig arbeid.
Evne til å planlegge og iverksette tiltak, dokumentere og evaluere resultater.

Personlige egenskaper

Har initiativ.
Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Har evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
Har gode samarbeidsevner.Har gode serviceholdninger og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

Varighet/sluttdato: Vikariat 1: F.o.m. 01. april 2020, vikariat 2: f.o.m. 01. mai 2020. Begge vikariatene har varighet på 1 år.

Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
Aktive og engasjerte kollegaer.

Lønn: 615 900 — 665 400.
God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Spørsmål om stillingen kan rettes til teamleder Stig Aag på telefon 97 97 87 92 eller kontorsjef Gunnar Ross på telefon 91 31 13 79

Kontaktinformasjon

Gunnar Ross, Fung. Leder NAV Rådgivningstjeneste, 91311379, gunnar.ross@nav.no

Arbeidssted

Julianus Holms vei 34
7041 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

*Arbeids- og velferdsforvaltningen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4201810168
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.05.2020
Sluttdato: 30.04.2021
Søknadsfrist: 15.03.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Trøndelag Rådgivningstjeneste, NAV orgnr: 991351426
Kort om arbeidsgiver

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Psykologer og terapeuter
Sted TRONDHEIM (Adresse: Julianus Holms vei 34 Postnr: 7041)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-05-2020
Søknadsfrist 15-03-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/94f9d11f-5940-4302-b895-576ed5172add
XML_STILLING

Ledig stilling: Psykolog - Trøndelag Rådgivningstjeneste, NAV