Ledig stilling: Sosionom – ASKER KOMMUNE OPPVEKST

Select rough translation.

Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 09 Oct 2019 00:47:02
Deadline: Unknown


ASKER KOMMUNE OPPVEKST

Skysstasjon 11 A
1383 ASKER
Telefon: +47 66 90 95 00
Web: https://personal.asker.kommune.no/recruitment/opening?0

Kommunene Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode
likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.

Barne- og familieenheten er en tverrfaglig sammensatt enhet som yter tjenester til
aldersgruppen 0-24 år. Målsetningen er å gi barn, unge og deres familier hjelp og bistand på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Barne- og familieenhetens visjon «sammen på vei» ligger til grunn for de tjenester vi leverer.

Barne- og familieenheten søker etter en utekontakt

Barne- og familieenheten avd. skolebarn og ungdom søker etter en utekontakt for miljøarbeid og oppfølging av ungdom mellom 13-18 (20) år. I utekontakten er det et ledig vikariat i 100 % stilling i forbindelse med foreldrepermisjon fra 18.11.19 til 30.06.20 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende arbeid på dagtid og kveldstid.
 • Oppfølging av ungdom.
 • Rusforebygging.
 • Tverrfaglig samarbeid. Viktige samarbeidspartnere er psykisk helseteam, helsesykepleiere, Ung kultur,SLT-koordinator, politi, barnevernet, ungdoms- og videregående skoler.
 • Kartlegging av ungdomsmiljøer.
 • Turnus/arbeidstid, inntil 2 kvelder i uken må påregnes.

Kvalifikasjoner
3-årig relevant høyskole eller annen høyere utdanning.

Vi ønsker deg som:
 • har et stort engasjement for ungdom
 • er uredd, kreativ og som liker å snakke med ungdom
 • er positiv, byr på deg selv og er utadvendt.
 • er fleksibel i forhold til arbeidstid og oppgaver, og har vilje til endring
 • kan jobbe selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner
 • kompetanse i MI (motiverende intervju) ansees som positivt

Personlig egnethet vektlegges.
Menn oppfordres til å søke.
Krav til førerkort klasse B.

Vi tilbyr
Faglig utvikling i et tverrfaglig miljø med mange utfordringer.
Et godt arbeidsmiljø med felles verdier og holdninger.
Jevnlig veiledning.

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0220-2019-10-67 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Barne- og familieenheten søker etter en utekontakt for ASKER KOMMUNE OPPVEKST

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10148383

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver ASKER KOMMUNE OPPVEKST
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Asker (Postnr: 1383)
Stillingstype Vikar
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback