Ledig stilling: Sosionom – Kristiansund sykehus

Select rough translation.

Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 09 Sep 2019 09:15:02
Deadline: 18.09.2019


Kristiansund sykehus

Herman Døhlens vei
6508 KRISTIANSUND N

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Sosionom

Org. nr: – Stillingsident: 4125781875 Presentasjon av stillingen:

Seksjon for kliniske støttefunksjonar – Kristiansund og Molde Sjukehus – Klinisk støtte Kristiansund

Blir du vår nye sosionom ved Sykehuset i Kristiansund?

Sosionom er organisert i seksjon for kliniske støttefunksjonar saman med ergoterapeutar, fysioterapeutar, logoped og klinisk ernæringsfysiolog.

Arbeidsoppgåver

  • Hovudoppgåver vil vere informasjon, råd og rettleiing til å handtere praktiske og personlege problem som endring av helsetilstand kan medføre.
  • Psykososialt arbeid og oppfølging samt undervisningsverksemd med informasjon om aktuelle rettigheiter/tema /meistring for pasientar og pårørande
  • Sosionomen er også ein del av palliativt team.

Kvalifikasjonar

  • Bachelor i sosialt arbeid

Personlege eigenskapar

  • Er du fleksibel, har evne til å jobbe både sjølvstendig og i team saman med andre faggrupper er du den rette for oss.

Vi kan tilby

  • Vi tilbyr eit spennande og dynamisk arbeidsmiljø
  • Lønn etter gjeldande overeinskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
  • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Vi ber om du at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.

Kontaktinformasjon


Marie Brune, Seksjonsleiar, +47 93 40 84 22, marie.brune@helse-mr.no

Arbeidsstad


Herman Døhlens vei
6508 Kristiansund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4125781875
Stillingsprosent: 50%
Startdato: 01.11.2019
Søknadsfrist: 18.09.2019 PAM

Stillingsnummer: 1505-2019-09-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Sosionom for Kristiansund sykehus

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10126933

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kristiansund sykehus
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Kristiansund (Postnr: 6508)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 18.09.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback