Denne stillingen har utløpt

Sosionom – Kristiansund sykehus

Socialcare and leisure work Sosionom

(9 måneder siden)

Stillingsbeskrivelse

Published 09 Sep 2019 09:15:02
Deadline: 18.09.2019


Kristiansund sykehus

Herman Døhlens vei
6508 KRISTIANSUND N

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Sosionom

Org. nr: – Stillingsident: 4125781875 Presentasjon av stillingen:

Seksjon for kliniske støttefunksjonar – Kristiansund og Molde Sjukehus – Klinisk støtte Kristiansund

Blir du vår nye sosionom ved Sykehuset i Kristiansund?

Sosionom er organisert i seksjon for kliniske støttefunksjonar saman med ergoterapeutar, fysioterapeutar, logoped og klinisk ernæringsfysiolog.

Arbeidsoppgåver

  • Hovudoppgåver vil vere informasjon, råd og rettleiing til å handtere praktiske og personlege problem som endring av helsetilstand kan medføre.
  • Psykososialt arbeid og oppfølging samt undervisningsverksemd med informasjon om aktuelle rettigheiter/tema /meistring for pasientar og pårørande
  • Sosionomen er også ein del av palliativt team.

Kvalifikasjonar

  • Bachelor i sosialt arbeid

Personlege eigenskapar

  • Er du fleksibel, har evne til å jobbe både sjølvstendig og i team saman med andre faggrupper er du den rette for oss.

Vi kan tilby

  • Vi tilbyr eit spennande og dynamisk arbeidsmiljø
  • Lønn etter gjeldande overeinskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
  • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Vi ber om du at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.

Kontaktinformasjon


Marie Brune, Seksjonsleiar, +47 93 40 84 22, marie.brune@helse-mr.no

Arbeidsstad


Herman Døhlens vei
6508 Kristiansund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4125781875
Stillingsprosent: 50%
Startdato: 01.11.2019
Søknadsfrist: 18.09.2019 PAM

Stillingsnummer: 1505-2019-09-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Sosionom for Kristiansund sykehus

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10126933

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kristiansund sykehus
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Kristiansund (Postnr: 6508)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 18.09.2019