Denne stillingen har utløpt

Sosionom – Radøy kommune

Socialcare and leisure work Sosionom

(9 måneder siden)

 • Norge, Manger
 •  Lagt til dato: 9. september 2019
 •  Expire date: 24. september 2019
Stillingsbeskrivelse

Published 09 Sep 2019 09:46:02
Deadline: Unknown


Radøy kommune

5936 MANGER

Lindås, Meland og Radøy byggjer Alver kommune. Etter samanslåinga 1.1.2020 blir vi ein av dei største kommunane i fylket med om lag 30.000 innbyggjarar og 2.500 tilsette. Kommunane våre ligg nord for Bergen, og har ein spennande og variert natur med alt frå lune fjordar og ope hav til høge fjellområde. Vi har verdas beste korps og eit rikt kulturliv. Regionsenteret Knarvik ligg om lag 30 minutt med bil frå Bergen sentrum, og har god kollektivdekning med både buss og båt.For å løyse og utvikle alle dei ulike oppgåvene våre, treng vi engasjerte og kompetente medarbeidarar – som vil oppleve at arbeidsoppgåvene og bidraget deira er meiningsfylt og del av eit viktig samfunnsoppdrag.

Ruskoordinator

Kort om stillinga


Radøy kommune søkjer etter deg som er dyktig og engasjert ruskoordinator, med innsikt, kunnskap og engasjement for målgruppa.

Stillinga er organisert under tenesteområde for Psykisk helse og rus, avdeling for heimebuande, driftskontor-Manger.

Du vil bli med på å vidareutvikle tenestetilbod til mennesker med rusrelaterte vanskar. Du skal auke kapsitet i kommunen sitt tenestetilbod til målgruppa og styrke kompetanse og kvalitet.

Ansvar og arbeidsoppgåver

 • Skadereduksjon
 • Koordinere samtidige tenester
 • Dokumentasjonsarbeid

Du vil arbeide tett med brukarar og pårørande, samt ha oppfølging i bustad. I tillegg skal du vere med og utvikle aktivitetstilbod lokalt.

Kvalifikasjoner

 • Treårig helse- eller sosialfagleg høgskule, gjerne med relevant vidareutdanning
 • Egna personlegdom
 • Førarkort og disposisjon av eigen bil

Det er ønskjeleg at du har relevant arbeidserfaring. Du må ha god skriftleg framstillingsevne og gode kommunikative ferdigheiter, samt erfaring med bruk av dataverktøy.

Personlege eigenskaper


Du må vere raus og ha høg relasjonskompetanse, godt humør og finne trivnad i sjølvstendig arbeid. Du må vere fleksibel og løysingsorientert.

Vi kan tilby

 • Fleksitid
 • Meiningsfulle og spanande arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling
 • Godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning

Politiattest


I tråd med helsepersonellovgjevnad vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Du kan sende søknad slik


Send søknad elektronisk via Visma rekruttering. Bruk portalen på www.radoy.kommune.no under ledige stillingar.
Attestar og vitnemål kan du laste opp til søknaden eller du tar dei med til eit eventuelt jobbintervju.
Ta kontakt med sørvistorget tlf 56 34 90 00 viss problem med å registrere deg som søkar.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1260-2019-09-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Ruskoordinator for Radøy kommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10127042

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Radøy kommune
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Manger (Postnr: 5936)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown