Denne stillingen har utløpt

Sosionom – SUNNDAL KOMMUNE NAV

Socialcare and leisure work Sosionom

(8 måneder siden)

Stillingsbeskrivelse

Published 09 Oct 2019 07:40:01
Deadline: Unknown


SUNNDAL KOMMUNE NAV

6600 SUNNDALSØRA

Sunndal kommune ligger på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke, og er den største kommunen i fylket i utstrekning, omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Sunndal kommune har ca. 7200 innbyggere hvorav i overkant av 4000 bor på Sunndalsøra, som også er kommunens administrasjonssentrum. Sunndal kommune er en sterk og god kommune. Kommunen har om lag 800 ansatte, en velordnet økonomi, og gode tilbud innen både offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har et næringsliv med særlig høy kompetanse innenfor metallurgi, akvakultur, elektronikk og datateknologi. Kommunen er også kjent for et yrende kulturliv og gode fritidstilbud.

Kommunal veileder, rus

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV Sunndal er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte, engasjerte og motiverte medarbeidere. Nå søker vi en ny medarbeider. Vi har ledig en 100 % fast kommunal stilling som NAV-veileder med ressursansvar for arbeid innen rusfeltet. Alle veiledere er faglig underlagt teamkoordinator.

Arbeidsoppgaver :

Bistå brukere som trenger helhetlig oppfølging og veiledning for å komme i arbeid og aktivitet.
Bistå brukere som trenger veiledning for å beholde arbeid, herunder sykefraværsoppfølging.
Bistå næringslivet med arbeidskraft.
Dette omfatter bl.a:

 • Bidra til brukervennlig helhetstenkning gjennom tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Bidra til å utvikle NAV i samarbeid med kommunens øvrige avdelinger, lokalt næringsliv, tiltaksarrangører o.l.
 • Saksbehandle innenfor kommunale og statlige regelverk
 • Ressursansvarlig skal:
  • Bidra til økt fokus og kompetanse på fagområdet rus og dele dette med øvrige ansatte
  • Bidra til å utvikle hensiktsmessige tiltak, drive oppsøkende virksomhet og utvikling av lavterskeltilbud

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Godkjent 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet, gjerne sosialfaglig. Dokumentert lang og relevant erfaring kan kompensere for dette
 • Veiledningskompetanse og kjennskap til veilederrollen i NAV
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse i bruk av IKT- verktøy
 • Det er fint om du har utdanning eller erfaring fra rusarbeid. Hvis ikke må det påregnes kompetansehevende tiltak

Personlige egenskaper:
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter; evne til å skape gode relasjoner til brukere, kolleger og samarbeidspartnere
 • Tar ansvar for egen utvikling og evner å se Nav i et samfunnsmessig helhetsperspektiv
 • Tydelig og gode evner til å motivere og finne løsninger
 • NAV er under stadig endring og du bør ha god omstillingsevne

Vi kan tilby:
 • Spennende, utfordrende og meningsfylte oppgaver i en organisasjon under endring.
 • Gode kollegaer i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger gjennom KLP

Vi vektlegger personlig egnethet i ansettelsen av ny medarbeider ved kontoret.
Endrede arbeidsoppgaver må påregnes.
Attester og vitnemål medbringes ved intervju.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anne Kari Grimstad, Mobil +47 48220439 PAM

Stillingsnummer: 1563-2019-10-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Kommunal veileder, rus for SUNNDAL KOMMUNE NAV

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10147924

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SUNNDAL KOMMUNE NAV
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Sunndalsøra (Postnr: 6600)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown