Denne stillingen har utløpt

Sosionom – VESTRE VIKEN HF

Socialcare and leisure work Sosionom

(8 måneder siden)

  • Norge, Vettre
  •  Lagt til dato: 11. oktober 2019
  •  Expire date: 3. desember 2019
Stillingsbeskrivelse

Published 19 Nov 2019 08:41:01 +0100
Deadline: 15.12.2019


VESTRE VIKEN HF

Strandveien 35
1392 VETTRE
Web: https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4151001705&language=nb&link_source_id=17

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Sosionom, Psykiatrisk avdeling Blakstad

Psykiatrisk avdeling Blakstad har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud. Avdelingen har ansvar for et opptaksområde med 26 kommuner og en befolkning på ca. 470.000.

Stilling består av 50% arbeid ved Sikkerhetsseksjonen og 50% arbeid på akuttseksjon C. Arbeidstiden er for tiden kun dagtid.

Sikkerhetsseksjonen er Vestre Viken sin lokale sikkerhetsseksjon med 12 døgnplasser. På sikkerhetsseksjonen jobber vi målrettet med mennesker med komplekse lidelser og voldsrisikoutfordringer. Sikkerhetsseksjonen arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud. Vi kartlegger pasientenes beskyttelse — og risikofaktorer, gjør voldsrisikovurderinger og utarbeider voldsrisikohåndteringsplaner sammen med pasientene. Vi etterstreber å gi god behandling, bistå pasientene våre i styrking av livskvalitet samt ivareta samfunnsvernet. I tillegg til andre anerkjente verktøy, bruker vi også hos oss metodikken ERM (Early Recognition Method) som er et brukerorientert verktøy som baseres på forvarsler på voldseskalering i tett samarbeid med pasienten og vedkommendes nettverk. Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner.

Akuttseksjon C er en av tre sub-akuttseksjoner på Blakstad, og består av to poster med til sammen 20 døgnplasser. Den ene posten har i dag en 100% fast sosionom, og denne stillingen vil rette seg mot en post med nå 6 aktive sengeplasser. Hovedvekten av tilbudet blir lagt på utredning, diagnostisering og behandling. Det er i hovedsakelig pasienter med affektive lidelser, psykoselidelse og akutt selvmordsproblematikk som er innlagt på akuttavdeling.

Arbeidsoppgaver


Kartlegge og følge opp planer og tiltak knyttet til økonomi, bolig og NAV
Sikre at pasientene får de tjenestene de har krav på
Pårørendesamarbeid
Ansvar for barn som pårørende
Tett samarbeid og samhandling med eksterne samarbeidspartnere inkludert de lokale FACT-teamene
Veiledning av medarbeidere og samarbeidspartnere
Stor bredde i oppgaver/faglige utfordringer
Arbeid i tverrfaglig team
Bidra i utarbeidelsen av voldsrisikovurderinger og håndteringsplaner

Kvalifikasjoner


Sosionomutdanning
Erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk lidelse og rehabiliteringsprosesser
Ønskelig med erfaring med arbeid i sikkerhetspsykiatri og akuttpsykiatri
Ønskelig med erfaring med arbeid fra NAV

Personlige egenskaper


Svært gode samarbeidsevner
Gode muntlig og skriftlige kommunikasjonsevner
Er selvstendig, løsningsorientert og målrettet
Har god struktur, og evne til å være fleksibel
Godt humør med ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr


Opplæring og oppfølging
Faglig og personlig utvikling
Et engasjert faglig fellesskap i utvikling
Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
Ulike velferdstilbud, blant annet mulighet for personalbolig
Arbeidsplass i flotte omgivelser

Kontaktinformasjon


Anders Jacob, Seksjonsleder Akuttseksjon C, 41414109, anders.jacob@vestreviken.no
Thomas Fuglerud, Seksjonsleder Sikkerhetsseksjonen, 99043672, thomas.fuglerud@vestreviken.no

Arbeidssted


Strandveien 35
1392 Vettre

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:4151001705
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 01.01.2020
Søknadsfrist: 15.12.2019

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0220-2019-11-119 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Sosionom, Psykiatrisk avdeling Blakstad for VESTRE VIKEN HF

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10173094

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver VESTRE VIKEN HF
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Vettre (Postnr: 1392)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 15.12.2019