Ledig stilling: Sosionom – VESTRE VIKEN HF

Select rough translation.

Ledig stilling: Sosionom – VESTRE VIKEN HF

Socialcare Sosionom

(2 uker siden)

Stillingsbeskrivelse

Published 11 Oct 2019 11:08:01
Deadline: 01.11.2019


VESTRE VIKEN HF

Skinnillveien 56
3530 RØYSE

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Sosionom

Org. nr: 974606224 Stillingsident: 4139421595 Presentasjon av stillingen:

Ringerike DPS tilhører Klinikk Psykisk helse og rus, og er en del av Vestre Viken HF. DPS’et er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus og har det samme opptaksområdet i Øvre Buskerud med til sammen 82 000 innbyggere i 11 kommuner. Avdelingen består av seksjon for døgnbehandling og seksjon for poliklinisk behandling, lokalisert på 3 steder. Vårt DPS samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for spesialiserte sykehustjenester til befolkningen.
Avdelingen har et godt faglig miljø med god spesialistdekning i alle team, som til sammen tilbyr våre pasienter behandling innenfor de fleste anerkjente behandlingsmetoder, både gruppe- og individualterapi. Det er et utstrakt samarbeid innad i avdelingen mellom så vel de polikliniske teamene og mot døgnseksjonen med ambulant team.

Døgnseksjonen er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 12 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 17 senger fordelt på en akuttpost og en elektiv post, i tillegg til 1 brukerstyrt seng. I tillegg til en god sykepleiefaglig bemanning for innlagte pasienter har vi i vår døgnseksjon et tverrfaglig behandlingsteam bestående av 2 psykiatere, 1 LIS, 1 psykologspesialist og 1 fysioterapeut.

Videre er ambulant team organisatorisk tilknyttet døgnseksjonen. Teamet er under utvikling og vi planlegger i løpet av 2018, i samarbeid med kommunene i opptaksområdet, å utvikle det til et fullverdig FACT team. I forbindelse med dette søker vi nå sosionom til teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Ambulerende oppfølging av pasienter i FACT team
 • Utredning, vurdering og behandling, individuelt og i team
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Bistå i sosionomfaglige spørsmål i døgnposten ved behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sosionom og helst med videreutdanning innen psykisk helsevern
 • Gjerne erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra ambulant/oppsøkende virksomhet
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig Interesse for tverrfaglig behandling
 • Gode evner til samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon


Magnus Karlsen, Seksjonsleder, +4740060777

Arbeidssted


Skinnillveien 56
3530 Røyse

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:4139421595
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 01.11.2019 PAM

Stillingsnummer: 0612-2019-10-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Sosionom for VESTRE VIKEN HF

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10149662

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver VESTRE VIKEN HF
Bransje Sosial-
Yrke Sosionom
Sted Røyse (Postnr: 3530)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 01.11.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback