Denne stillingen har utløpt

Sykepleier – 37140 – Søndre Borgen akutt- og korttidsavdelig 1, Asker kommune

Health and social care Sykepleier

(1 måned siden)

 • BORGEN
 •  Lagt til dato: 27. februar 2020
 •  Expire date: 16. mars 2020
Stillingsbeskrivelse

Published 27-02-2020
Deadline: 16-03-2020


Sykepleier

Org. nr: – Stillingsident: 4185597425 Presentasjon av stillingen:

Sykepleier i fast helgestilling og ringevikarer ønskes til Søndre Borgen akutt- og korttidsavdeling 1 og 2
Heldøgnsomsorg 1, Asker kommune

Søndre Borgen akutt og korttidsavdeling tilbyr et tidsbegrenset opphold for personer som trenger videre behandling og døgnkontinuerlig helsehjelp etter sykehusopphold eller fra hjemmet. Avdelingen har til sammen 32 plasser, hvorav 23 er ordinære korttidsplasser og 9 kommunale akutte døgnplasser (KAD). Avdelingen samarbeider tett med velferdsforvaltingen, hjemmebaserte tjenester, fysioterapitjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle aktører.

Avdelingen har ca. 60 ansatte i 46 årsverk med en tverrfaglig stab bestående av lege, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og kjøkkenassistenter. Avdelingen er inndelt i to avdelinger med hver sin avdelingsleder. Søndre Borgen er en aktiv avdeling med høyt faglig nivå, hvor sykepleierne får brukt sin faglige kunnskap og kompetanse til enhver tid. Vi søker etter sykepleier i 14,08 % fast helgestilling og sykepleiere som ønsker å være ringevikarer.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utøve helhetlig sykepleie til pasienter med sammensatte behov
 • Kartlegge sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak
 • Følge opp medisinsk behandling og oppgaver i tråd med pasientforløpet
 • Ha fokus på tverrfaglig samarbeid både i avdeling og med andre kommunale tjenester
 • Sørge for at pasienten opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
 • Samarbeide med pårørende

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med klinisk erfaring innen somatisk sykehus og/eller kommunehelsetjenesten
 • Erfaring med å jobbe i team og god samhandlingskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Språkkrav for søkere utenfor Norden B2
 • Gode ferdigheter innen IKT

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Et godt klinisk blikk med god observasjonsevne, vurderings og handlingskompetanse
 • Høy integritet, inspirerende, lojal og tillitsskapende
 • Gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig
 • Evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
 • Har erfaring i å samarbeide med pårørende
 • Åpen for nye ideer og faglig utvikling

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsdager hvor ingen dager er like
 • Samarbeid med engasjerte og erfarne kolleger og ledere i et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Marielle Andersen, Avdelingsleder, 90 66 97 96, marielle.andersen@asker.kommune.no
Turid Asland, Avdelingsleder, 48 14 53 28, Turid.Asland@asker.kommune.no

Arbeidssted

Søndre Borgen 16
1388 Borgen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Asker kommune

Referansenr.:4185597425
Stillingsprosent: 14,08%
Fast
Søknadsfrist: 16.03.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver 37140 – Søndre Borgen akutt- og korttidsavdelig 1, Asker kommune orgnr: 874578142
Kort om arbeidsgiver

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted BORGEN (Adresse: Søndre Borgen 16 Postnr: 1388)
Stillingstype Annet Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 16-03-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/5aac613a-7945-48f1-98f8-8c2dcd897267
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier - 37140 - Søndre Borgen akutt- og korttidsavdelig 1, Asker kommune