Finding work in Norway

Finding work in Norway can be quite the challenge. If you have a bachlors or masters degree, it will definatly help your search. Many of the Norwegian empoyers look for norwegian speaking workers, and the swedish who come to Norway to earn more, are definatly a good option.   There easiest to find jobs are: Bars, restaurants, cleaning, transport and shops.    

Mer info

Finding work in Norway…

  Registration at the police You can apply online or meet directly at the police or service for foreign workers office. You will aquire certification that you are EØS citizen, or permit to stay if you are outside EØS. Tax card Apply for a tax card at skatteetaten.no or at the foreign workers office. You also have to register norwegian adress if you are going to work in Norway for more than 6 months. D-number An employer needs a  D-number to be able to register you, which is assigned by Norway for workers with no norwegian id personal number. Norwegian bank account You can apply for a norwegian bank accound online  being the largest. Use the following phrase on Google to get results: "Nytt bank konto"    

Mer info

Nav  - Norwegian Labour and…

(Brosjyre - Jobbe og bo i Norge)  (Lønnsgaranti)

Mer info

Working in Norway for…

Jeśli pracujesz w Norwegii, musisz     Businesses and self-employed persons   Information from skatteetaten.no  

Mer info

Arbeidsavtale maler

Maler for arbeidsavtale Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. På baksiden av skjemaet er den veiledning til hvordan du fyller ut skjemaet. Dette skjemaet er bare ment som en hjelp, og man er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet. Du kan laste ned dette skjemaet til din egen maskin. Dersom du følger lenkene nedenfor, starter nedlastingen fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finnes i word-format, ODF-format, og PDF-format.

Mer info

Finn stilling

Search [wd_asp id=1]      

Mer info

News - Norway -Jobmarket

  [wp-rss-aggregator source="159938" exclude="" limit="20"]

Mer info

HMS rules - company…

  REQUIREMENT FOR COMPANY Regelhjelp.no is offline (our source) Use this search form to check the HMS . Health Environment, Security rules for norwegian companies.

Mer info

Creative Commons Navngivelse 4.0…

Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0) Dette er et menneske-lesbart sammendrag av (men ingen erstatning for) den . . Du har lov til: Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.   Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene. På følgende vilkår: Navngivelse — Du må oppgi , oppgi en lenke til lisensen, og . Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket. Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater. Notiser: Du trenger ikke å rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt..

Mer info
Language selection

Use flags to change languages