Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Mange utdannelser og yrker krever at du legger fram politiattest dersom du søker deg dit.

Liste under bilde

politiattest

Foto: Firmafotografen

 

Forsvaret

 • Her må du framlegge politiattest
 • Få sikkerhetsklarering for verneplikt
 • eller militær utdanning
 • Tjenestegjøre i FN-styrkene
 • Ta fly- eller helikoptersertifikat

Sosialt

Her må du framlegge politiattest for å kunne…

 • Adoptere barn
 • Gifte deg i utlandet
 • Være besøkshjem
 • Være fosterhjem
 • Være støttekontakt
 • Få visum til andre land

Utdanning

Her må du framlegge politiattest når du vil…

 • Studere i utlandet
 • Ta utdanning som politi
 • Ta utdanning som lærer
 • Ta utdanning som førskolelærer
 • Ta utdanning som sosionom
 • Ta utdanning som lege
 • Ta utdanning som ergoterapeut
 • Ta utdanning som sykepleier
 • Få praksisplass i politi eller påtalemyndighet som jus-student

Jobb

Her må du framlegge politiattest for å…

 • Få drosjeløyve
 • Arbeide i utlandet
 • Jobbe med barn eller utviklingshemmede i frivillige organisasjoner
 • Arbeide som advokat
 • Arbeide i ambassade
 • Arbeide i apotek
 • Arbeide ved asylmottak
 • Arbeide som bankdirektør
 • Arbeide i barnehage
 • Arbeide i barnevernet
 • Arbeide i brannvesenet
 • Arbeide som dommer
 • Arbeide som eiendomsmekler
 • Arbeide med eksplosjonsfarlige stoffer
 • Arbeide i fengselsvesenet
 • Arbeide som leder i finansieringsforetak
 • Arbeide som fiskebåtstuert
 • Arbeide som fører eller styrmann på norske fangstbåter eller skip <
 • Arbeide som flytekniker
 • Arbeide som lærer i grunnskolen
 • Arbeide som helsepersonell for barn eller utviklingshemmede
 • Arbeide i konfliktrådet
 • Arbeide i kriminalomsorgen
 • Arbeide som flyvert eller kabinbesetning
 • Arbeide som låsesmed
 • Arbeide som maskinist på skip
 • Arbeide i Norges Bank
 • Arbeide som bussjåfør
 • Arbeide som regnskapsfører
 • Arbeide som revisor
 • Arbeide i SFO
 • Arbeide i sosialtjenesten med barn og unge
 • Arbeide som sprengningsarbeider
 • Arbeide som toller
 • Arbeide som trafikklærer
 • Arbeide som vekter

 

Kilder: ung.no - 18. februar 2020