Hvordan skrive en god…

Slik skriver du en god CV   En CV bør inneholde: Personlige data Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post og fødselsdato. Utdanning Lag en oversikt over skolene du går og har gått på. Start med den du nå går på. Før opp navnet på skolene, og datoen du startet og sluttet på dem. Avslutt med den aller første skolen du gikk på. Jobberfaring Har du hatt jobb før, for eksempel i arbeidsuka? Start med den du har nå eller den siste du hadde. Skriv deretter opp de andre jobbene du har hatt i kronologisk rekkefølge. Det vil si at du skriver den nyeste erfaringen først, og avslutter med den aller første jobben du hadde. Før opp navnet på bedriften du jobbet for, hva du jobbet som og tiden du jobbet der. Ta også med en setning eller to som sier hva du gjorde i jobben. Dersom du ikke har hatt jobb før, hopper du over dette..

Mer info

How do i bring…

RULES AND HOW TO MOVE YOUR GOODS ALONG WITH YOU TO NORWAY Commonly asked questions to Norwegian customs on Households - import when moving to Norway If you have lived abroad continuously for more than one year, you may bring most of your household effects to Norway free of duties and taxes. You may import your household effects free of duties and taxes if: you have been abroad continuously for at least one year you have owned and used the objects during your stay abroad, and you will continue to use them in Norway you are importing the objects in connection with moving to Norway You have to fill in a declaration for the import of household goods (RD0030) You have to submit the declaration to Norwegian Customs when you arrive in Norway to declare your household goods. If you are unable to be present during customs processing, you must..

Mer info
Language selection

Use flags to change languages