Finn stilling

Select rough translation.

Search

GO !
Generic filters
Filter by Specialisms
Agriculture and animal husbandry
Air traffic
Area planning and architecture
Arealplanlegging og arkitektur
Bank
Bank
Barnehage
Barnehage og grunnskole
Biologi og bioteknologi
Biology and biotechnology
Brann-
Brann- utryknings- og redningspersonell
Bygg og anlegg
Construction
Customer service and personal service
Defense/military
Doctors
Doctors, psychologists and therapists
Economics, Statistics and Accounting
Economy
Electrical/Electronics
Elektro/elektronikk
Entertainment
Farmasøytisk og apotekerarbeid
Fire-rescue and rescue personnel
Fishing
Fishing, catching and farming
Fiske
Fiske, fangst og oppdrett
Forestry
Forskningsarbeid
Fritid
Grafisk arbeid
Graphical work
Health and healthcare
Health and nursing
Helse og pleiearbeid
Informasjon og kommunikasjonsteknologi
Information and communication technology
Instructors and educators
Interpreter and translator
Iron and metal
Jern og metall
Jordbruk og dyrehold
Journalistikk og media
Journalistikk og media
Juridisk arbeid
Kindergarden
Kindergarten and primary school
Kontor forvaltning og saksbehandling
Kundeservice og personlig tjenesteyting
Lærer
Leasure
Ledelse
Ledelse - administrasjon og rådgivning
Legal work
Leger
Leger - psykologer og terapeuter
Literature
Literature
Logistics
Logistics
Lufttrafikk
Machine, crane and truck drivers
Maling og overflatebehandling
Management
Management, administration and counseling
Maritime
Markedsføring og reklame
Markedsføring og reklame
Maskin-
Maskin-
Maskin-, kran- og truckførere ol
Maskin-, kran- og truckførere ol
Maskin-kran og truckforere
Maskinteknikk og mekanikk
Maskinteknikk og mekanikk, Olje, gass og bergverk
Matproduksjon og næringsmiddelarbeid
Matproduksjon og næringsmiddelarbeid
Mechanical engineering and mechanics
Megling og agentur
Megling og agentur, Megling og agentur
Miljøvern
Miljøvern
Museum
Museum
Museum, bibliotek og arkiv
Museum, library and archive
Music\sound
Music\sound
Musikk/lyd, foto og video
Musikk/lyd, foto og video
Musikklyd, foto og video
Musikklyd, foto og video
Office
Office
Office, administration and case processing
Oil
Oil
Oil, gas and mining
Økonomi
Økonomi - statistikk og regnskap
Økonomi, statistikk og regnskap, Forskningsarbeid
Økonomi, statistikk og regnskap, Forskningsarbeid
Olje gass og bergverk
Olje, gass og bergverk, Fysikk, kjemi og metallurgi
Olje, gass og bergverk, Fysikk, kjemi og metallurgi
Organisasjonsarbeid og politikk
Organisasjonsarbeid og politikk
Painting and surface treatment
Personal
Personal
Personal, arbeidsmiljø og rekruttering
Personnel, working environment and recruitment
Pharmaceutical and pharmacy work
Physics
Physics
Police
Police
Police, Prison and Customs
Politi, fengsel og toll
Real estate
Reiseliv
Reiseliv
Reiseliv, hotell og overnatting
Reiseliv, hotell og overnatting, Restaurant og forpleining
Reiseliv, hotell og overnatting, Restaurant og forpleining
Religiøst arbeid
Religiøst arbeid
Renhold og renovasjon
Renhold og renovasjon
Research
Restaurant and catering
Restaurant og forpleining
Sales
Sales
Sales, retail and retail trade
Salg, butikk- og varehandel
Security-
Security, secure and control work
Sjøfart
Skogbruk, gartnerarbeide og hagebruk
Skogbruk, gartnerarbeide og hagebruk
Skogsbruk
Socialcare
Socialcare
SocialCare and leisure work
Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid
Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid, Fritid, Barnehage, og grunnskole
Sport og idrett
Sports
Tannhelse-pleie
Tannhelse-pleie
Teachers
Tekstil, kunsthåndverk og presisjonsarbeide
Tekstil, kunsthåndverk og presisjonsarbeide
Textile
Textile
Tog- og sporvogntrafikk
Tog- og sporvogntrafikk
Tolk og oversetter
Travel, hotel and accommodation
Trevarearbeid og -foredling
Trevarearbeid og -foredling
Underholdning
Underholdning, scene og teater
Underholdning, scene og teater
Universitet og høgskole
University and college
Vakt-, sikrings- og kontrollarbeid
Vaktmestere
Vaktmestere
Vaktmestere renhold og renovasjon
Vaktmestere renhold og renovasjon
Vegtrafikk
Vegtrafikk
Vegtrafikk, Instruktører og pedagoger
Veterinærer og dyrepleiere
Veterinærer og dyrepleiere
Videregående skole
Videregående skole
Videregående skole Fritid Barnehage og grunnskole
Videregående skole Fritid Barnehage og grunnskole
Filter by Job Type
1. nestleder (arbeidsgiver-/arbeidstakerorg.)
Abonnementselger
Academic teacher (high school)
Account manager
Account manager
Accountant
Accountant
Accounting coworker
Activity Manager (Child and Youth Work)
Adjunkt (grunnskole)
Adjunkt (videregående skole)
Adjunkt (yrkesfag)
Administrasjonsmedarbeider
Administrasjonsrådmann
Administrasjonssekretær
Administrasjonssjef
Administrasjonssjef (transport og kommunikasjon)
Administration Employee
Administration Manager
Administration Secretary
Administrativ leder
Administrativ mellomleder (Universitets- og høyskolesektoren)
Administrative leader
Administrerende direktør
Administrerende direktør (offentlig virksomhet)
Administrerende overlege
Adviser
Advokat
Advokatfullmektig
Advokatsekretær
AFIS proxy
AFIS-fullmektig
Agent (Broker)
Agent (megler)
Agent (salesman)
Agent (selger)
Agronom
Agronomist
Agrotekniker
Akkvisisjonssjef
Akkvisisjonssjef
Aksjemegler
Aktivitetskoordinator (kontor)
Aktivitetskoordinator (kontor)
Aktivitetsleder (barne- og ungdomsarbeid)
Aktivitetsleder (hotell, butikksenter)
Aktivitetsleder (hotell, butikksenter)
Aktivitetsleder (omsorgsarbeid)
Aktivitetsleder (omsorgsarbeid)
Aktivitør
Aktuar
Aktuar
Akvakulturarbeider
Alarm assembler
Alarmmontør
Alarmoperatør
Alarmoperator
Alarmsentralleder
Alarmsentralleder
Aldershjemsbestyrer
Allmennlærer (grunnskolen)
Allmennpraktiserende lege
Altmuligmann (bygg og anlegg)
Altmuligmann (hotell, restaurant)
Altmuligmann (hotell, restaurant)
Altmuligmann (industri)
Altmuligmann (privathjem)
Ambassadesekretær
Ambassadesekretær
Ambassadør
Ambassador
Ambulance worker
Ambulansearbeider
Ambulansepersonell
Ambulansesjåfør
Ambulansesjef
Ambulerende vaktmester
Ambulerende vaktmester
Analyst (research)
Analytiker (forsikring)
Andre scenekunstnere
Andremaskinist (skip)
Andrestyrmann
Anestesilege
Anestesilege
Anestesisykepleier
anesthetist
Animasjonsprogrammerer
Animatør
Anleggsarbeider
Anleggsgartner
Anleggsleder
Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinfører
Anleggsmaskinfører (lærling)
Anleggsmaskinmekaniker
Anleggsmaskinreparatør
Anleggsoperatør (olje)
Annen administrativ leder
Annen bygningsarbeider
Annen daglig leder i tjenesteytende virksomheter
Annen dyreoppdretter og -røkter
Annen hjelpearbeider
Annen hjelpearbeider
Annen lærer
Annen leder av produksjon og tjenesteyting
Annen montør
Annen montør
Annen opplysningsmedarbeider
Annen personlig tjenesteytelse
Annen pleiemedarbeider
Annen prosesskontrolloperatør
Annen rengjører
Annen salgsmedarbeider
Annen salgsmedarbeider
Annen sikkerhetsarbeider
Annenmaskinist
Annonseakkvisitør (strategi og rådgivning)
Annonseakkvisitør (telefonsalg)
Annonsebehandler
Annonsekonsulent (bedriftsmarked)
Annonsekonsulent (bedriftsmarked)
Annonsesjef
Anretningsassistent
Antennetekniker
Antikvar
Apoteker
Apotekmedarbeider
Apotektekniker
Apotektekniker
Application Programmer
Applikasjonsprogrammerer
Aquaculture Working
Arbeidsdirektør
Arbeidsformidler (privat formidling)
Arbeidsforskningsingeniør
Arbeidsleder (attføringsbedrift)
Arbeidsleder (båtsmann)
Arbeidsleder (bryggeri)
Arbeidsleder (bygg)
Arbeidsleder (bygg)
Arbeidsleder (energiverk)
Arbeidsleder (fiskeforproduksjon)
Arbeidsleder (gruve)
Arbeidsleder (gruve)
Arbeidsleder (industri)
Arbeidsleder (jordbruk - husdyr)
Arbeidsleder (jordbruk - korn)
Arbeidsleder (kjøkken)
Arbeidsleder (møbelindustri, trebearbeiding)
Arbeidsleder (olje- og gassutvinning)
Arbeidsleder (olje- og gassutvinning)
Arbeidsleder (psykisk helsearbeid)
Arbeidsleder (renhold)
Arbeidsleder (tekniske hjelpemidler)
Arbeidsleder (transport)
Arbeidsleder (transport)
Arbeidsleder (trevare)
Arbeidsleder (trevare)
Arbeidsleder (vei- og anleggsarbeid)
Arbeidsleder (vekstbedrift)
Arbeidsleder (vekstbedrift)
Arbeidsleder (vernet bedrift)
Arbeidsleder (vernet bedrift)
Arbeidsmedisiner
Arbeidsmiljøsjef
Arbeidspsykolog
Arbeidsstudieingeniør (elektronikk og telekommunikasjon)
Arbeidsstudieingeniør (maskin)
Arbeidsstudieingeniør (øvrig teknisk virksomhet)
Arbeidsstudieingeniør, sivil (bygg og anlegg)
Arbeidsstudietekniker (øvrig teknisk virksomhet)
Arbeidstilrettelegger (attføringsbedrift)
Arbeidstilsynsrådgiver
Arbeidstreningstilrettelegger
Arbeidstreningstilrettelegger
Archaeologist
Architect
Archive Manager
Archivist
Area Manager
Area Manager
Arealplanlegger
Arkeolog
Arkitekt
Arkivar
Arkivassistent
Arkivleder
Arkivmedarbeider
Arkivsjef
Arrangementssjef (kulturarrangement)
Arrestforvarer
Art director (reklame)
Asfaltlegger
Asfaltmaskinkjører
Asfaltmaskinkjører
Asfaltør
Asfaltverkarbeider
Asfaltverksfører
Asfaltverksfører
Asphalt plants Worker
Aspirant (brannvesen)
Assistant (home care)
Assistant bank manager
Assistant physician
Assistant Professor (High School)
Assistant Professor (Primary School)
Assistant shop manager
Assistant worker (building)
Assistent (alternativ behandling)
Assistent (barnepark)
Assistent (hjemmehjelp)
Assistent (PU)
Assistent (PU)
Assistentlege
Assisterende avdelingssjef (helsetjenester)
Assisterende avdelingssjef (offentlig administrasjon)
Assisterende avdelingssykepleier
Assisterende avdelingssykepleier
Assisterende banksjef
Assisterende bestyrer (omsorgsarbeid)
Assisterende borer
Assisterende butikksjef
Assisterende direktør
Assisterende direktør
Assisterende enhetsleder (helsetjenester)
Assisterende enhetsleder (helsetjenester)
Assisterende fagsjef (offentlig administrasjon)
Assisterende fylkeslege
Assisterende fylkesmann
Assisterende rådmann
Assisterende rådmann
Assisterende sjefsykepleier
Assisterende styrer (helsetjenester)
Assisterende sysselmann
Assisterende vaktmester
Assisting nurse
Associate attorney
Associate Professor
Assurandør (forsikring)
Assurandør (forsikring)
Astrofysiker
Astronom
Atomfysiker
Atomfysiker
Attføringskoordinator
Attføringsleder
Au-pair
Audiograf
audiologist
Audiopedagog
Audiopedagog
Auditor (not state-authorized)
Author
Autoklavoperatør (steriliserer)
Automasjonsingeniør
Automatician
Automatiker
Automation Engineer
Automatmekaniker
Automatmekaniker
Automotive mechanic (heavy vehicle)
Autorisert regnskapsfører
Avdelingsarkitekt
Avdelingsbanksjef
Avdelingsbetjent
Avdelingsbibliotekar
Avdelingsbioingeniør
Avdelingsdirektør (bygg og anlegg)
Avdelingsdirektør (eiendomsdrift)
Avdelingsdirektør (forskningsinstitusjon)
Avdelingsdirektør (forskningsinstitusjon)
Avdelingsdirektør (helsetjenester)
Avdelingsdirektør (hotell)
Avdelingsdirektør (hotell)
Avdelingsdirektør (industri)
Avdelingsdirektør (industri)
Avdelingsdirektør (offentlig administrasjon)
Avdelingsdirektør (olje- og gassutvinning)
Avdelingsdirektør (restaurant)
Avdelingsdirektør (transport og kommunikasjon)
Avdelingsdirektør (undervisning)
Avdelingsergoterapeut
Avdelingsingeniør (avfallsdeponi)
Avdelingsingeniør (bergverk og metallurgi)
Avdelingsingeniør (bygg og anlegg)
Avdelingsingeniør (bygg og anlegg)
Avdelingsingeniør (data)
Avdelingsingeniør (elkraftteknikk)
Avdelingsingeniør (kjemi)
Avdelingsingeniør (kvalitet)
Avdelingsingeniør (maskin)
Avdelingsingeniør (matforskning)
Avdelingsingeniør (miljørettet helsevern)
Avdelingsingeniør (oppmåling)
Avdelingsingeniør (oppmåling)
Avdelingsingeniør (telekommunikasjon)
Avdelingsingeniør (telekommunikasjon)
Avdelingsingeniør, sivil (bygg og anlegg)
Avdelingsingeniør, sivil (bygg og anlegg)
Avdelingsingeniør, sivil (elektronikk)
Avdelingsingeniør, sivil (elkraftteknikk)
Avdelingsingeniør, sivil (geofag og petroleumsteknologi)
Avdelingsingeniør, sivil (metallurgi og offshoreteknologi)
Avdelingsjordmor
Avdelingslandskapsarkitekt
Avdelingsleder (arbeidstreningsbedrift)
Avdelingsleder (attføringsbedrift)
Avdelingsleder (bank)
Avdelingsleder (bank)
Avdelingsleder (barnehage)
Avdelingsleder (barnehage)
Avdelingsleder (bergverksdrift)
Avdelingsleder (bibliotek)
Avdelingsleder (bygg og anlegg)
Avdelingsleder (databehandlingsvirksomhet)
Avdelingsleder (distribusjon)
Avdelingsleder (eiendomsdrift)
Avdelingsleder (eiendomsdrift)
Avdelingsleder (fiske)
Avdelingsleder (fiske)
Avdelingsleder (helsetjenester)
Avdelingsleder (hjemmetjenesten)
Avdelingsleder (hotell)
Avdelingsleder (humanitære- og andre interesseorganisasjoner)
Avdelingsleder (humanitære- og andre interesseorganisasjoner)
Avdelingsleder (industri)
Avdelingsleder (museum)
Avdelingsleder (offentlig administrasjon)
Avdelingsleder (offentlig administrasjon)
Avdelingsleder (olje- og gassutvinning)
Avdelingsleder (olje- og gassutvinning)
Avdelingsleder (park og idrett)
Avdelingsleder (petroleumsteknologi)
Avdelingsleder (petroleumsteknologi)
Avdelingsleder (radio og fjernsyn)
Avdelingsleder (reiseliv)
Avdelingsleder (restaurant)
Avdelingsleder (restaurant)
Avdelingsleder (skogbruk)
Avdelingsleder (sosialtjenester)
Avdelingsleder (sosialtjenester)
Avdelingsleder (transport og kommunikasjon)
Avdelingsleder (transport og kommunikasjon)
Avdelingsleder (trevare)
Avdelingsleder (trevare)
Avdelingsleder (undervisning)
Avdelingsoverlege
Avdelingsradiograf
Avdelingsradiograf
Avdelingssjef (avkakultur)
Avdelingssjef (avkakultur)
Avdelingssjef (bygg og anlegg)
Avdelingssjef (bygg og anlegg)
Avdelingssjef (finansiell tjenesteyting)
Avdelingssjef (helsetjenester)
Avdelingssjef (hotell)
Avdelingssjef (industri)
Avdelingssjef (IT)
Avdelingssjef (jordbruk, skogbruk)
Avdelingssjef (kraft- og vannforsyning)
Avdelingssjef (offentlig administrasjon)
Avdelingssjef (post)
Avdelingssjef (transport og kommunikasjon)
Avdelingssjef (undervisning)
Avdelingssosionom
Avdelingssykepleier
Avdelingsvernepleier
Avisbud
Avlaster
Avlaster (besøkshjem mv.)
Avløser
Avløser (hønseri)
Avløser (kombinasjonsbruk)
Babysittter
Badebetjent
Badebetjent
Badevakt
Baker
Baker
Bakeriarbeider
Bakery worker
Ballettpedagog
Banemontør
Banemontør
Bank manager
Bank Official
Bankanalytiker (høyskolekompetanse)
Bankanalytiker (høyskolekompetanse)
Bankanalytiker (siviløkonom)
Bankanalytiker (siviløkonom)
Bankassistent
Bankassistent
Bankdirektør
Bankfullmektig
Bankfullmektig
Bankfunksjonær
Bankkasserer
Bankkonsulent
Bankkonsulent
Bankøkonom
Bankrevisor
Banksjef
Bar Manager
Bar Manager
Barista
Barista
Barmedarbeider
Barmedarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider (psykisk helsearbeid)
Barne- og ungdomskonsulent
Barne- og ungdomskonsulent
Barnebibliotekar
Barnebibliotekar
Barnehage- og skoleassistenter mv.
Barnehageassistent
Barnehagekonsulent
Barnehagelærer
Barnehagesjef
Barnehagesjef
Barnehagestyrer
Barnelege
Barneparkleder
Barnevernsfullmektig
Barnevernsfullmektig
Barnevernspedagog
Barnevernspedagog (psykisk helsearbeid)
Barnevernssjef
Bartender
Bartender
Basesjef
Båtfører
Båtfører
Båtmekaniker
Båtmekaniker
Båtsmann
Batteriarbeider (tilvirkning)
Batteriarbeider (tilvirkning)
Bedriftsfysioterapeut
Bedriftsfysioterapeut
Bedriftsguide
Bedriftskonsulent
Bedriftskonsulent
Bedriftskonsulent (forsikring)
Bedriftskonsulent (forsikring)
Bedriftslege
Bedriftsøkonom
Bedriftsøkonom
Bedriftspsykolog
Bedriftspsykolog
Bedriftsrådgiver (bank)
Bedriftsrådgiver (bank)
Bedriftsrevisor
Bedriftssykepleier
Bedriftssykepleier
Befal I
Befal I
Befrakter
Befrakter
Begravelsesbyråassistent
Begravelsesbyråmedarbeider
Bemanningskonsulent
Bemanningskonsulent
Bemanningskoordinator
Bemanningskoordinator
Beredskapsleder (brannvesen)
Beregner (forsikring)
Beregningsingeniør (bygg og anlegg)
Beregningsingeniør (elkraftteknikk)
Beregningsingeniør (maskin)
Beregningsingeniør (maskin)
Beregningsingeniør (øvrig teknisk virksomhet)
Beregningsingeniør (øvrig teknisk virksomhet)
Beregningsingeniør, sivil (bygg og anlegg)
Bergfagarbeider
Bergfagarbeider
Bergingeniør (gruvedrift)
Bergtekniker (gruvedrift)
Bergverksarbeider
Bergverksarbeider
Bergverksingeniør, sivil
Bergverksoperatør
Besiktigelsesingeniør (bygg og anlegg)
Besiktigelseskonsulent (forsikring)
Besiktigelsesmann (taksering)
Bestyrer (kantine)
Bestyrer (kantine)
Bestyrer (renhold)
Bestyrer (serveringssted)
Bestyrer (serveringssted)
Bestyrer (skogsarbeid)
Bestyrer (vei- og anleggsarbeid)
Betongarbeider
Betongindustriarbeider
Betongindustriarbeider
Betongsager
Betongsager
Betongvarearbeider
Bevillingsinnehaver (fondsmegler)
Bibliotekar
Bibliotekassistent
Bibliotekassistent
Bibliotekfullmektig
Bibliotekkonsulent
Bibliotekkonsulent
Bibliotekleder
Bibliotekleder
Bibliotekmedarbeider
Bibliotekmedarbeider
Biblioteksjef
Biblioteksjef
Bibliotekvakt
Bid driver
Bilberger
Bilberger
Bilderedaktør (forlag)
Bilelektriker
Bilelektriker
Bilgummiarbeider
Bilinspektør
Bilklargjører
Bilklargjører
Bilkoordinator
Billedkunstner
Billettkontrollør (kino, teater, konserter ol.)
Billettkontrollør (kino, teater, konserter ol.)
Billettør
Billettør
Billettør (transportmidler)
Billettselger
Billettselger
Billettselger (arrangementer)
Bilmekaniker
Bilmekaniker (lette kjøretøy)
Bilmekaniker (tunge kjøretøy)
Bilpleier
Bilsakkyndig
Bilselger
Bilsjef (lastebil og vogntog)
Bilsjef (lastebil og vogntog)
Bilskadereparatør
Biltilsyninspektør
Bilutleier
Bilutleier
Bingoassistent
Bingovert
Bingovert
Bioengineer
Bioinformatiker
Bioinformatiker
Bioingeniør
Biokjemiker
Biokjemiker
Biokjemitekniker
Biokjemitekniker
Biolog
Biolog, botaniker, zoolog mv.
Biologist
Birøkter
Blandemaskinoperatør (kjemisk produksjon)
Blikkenslager
Blogger
Blomsterdekoratør
Blomsterdekoratør
Bodselger
Bokbinder
Bokhandler
Bokholder
Bokholder
Bøkker
Bokselger
Boligkonsulent
Boligkonsulent
Boligrådmann
Boligsjef (eiendomsdrift)
Boligutleiesjef
Boligutleiesjef
Bonde (husdyrproduksjon)
Bonde (kombinasjonsbruk)
Booking- og markedsmedarbeider (reiseliv)
Booking- og markedsmedarbeider (reiseliv)
Bookingansvarlig (hotell)
Bookingkoordinator
Bookingkoordinator
Bookingmedarbeider
Bookingmedarbeider
Bookingmedarbeider (hotell)
Bookingsjef
Bookingsjef
Borearbeider
Borearbeider
Boredekksarbeider
Boredekksarbeider
Boreentreprenør
Boreingeniør
Boreingeniør
Boreleder
Boreoperasjonsleder (olje)
Borer (olje- og gassutvinning)
Boresjef
Borevæskeingeniør (olje)
Børsemaker
Børsmegler
Børsmegler
Boveileder (vernepleier)
Boveileder (vernepleier)
Bowlingmedarbeider
Bowlingmedarbeider
Bowlingvert
Brannformann
Brannformann
Branninspektør
Branninspektør
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannmester
Brannmester
Brannsjef
Brannvakt
Brannvakt
Brenneriarbeider
Brigadesjef (brann- og feiervesen)
Brønnborer
Brønnborer
Brønnborer (olje- og gassutvinning)
Brønningeniør (olje)
Brønningeniør (olje)
Brønnintervensjonsleder (olje)
Brønnserviceoperatør (olje- og gassutvinning)
Brønnservicetekniker (olje- og gassutvinning)
Brukermedvirker (rusomsorg)
Brukermedvirker (rusomsorg)
Brukerstøtte IKT
Brukerstøtte IKT
Bryggeriarbeider
Bryggeriarbeider
Bud
Bud
Budeie
Budsjåfør
Budsjef
Budsjettsjef
Bulldoserkjører
Bulldoserkjører
Bunadmedarbeider
Buntmaker
Business controller
Business controller
Business Developer
Bussjåfør
Bussjåfør
Butikk-kasserer
Butikk-konsulent
Butikk-konsulent
Butikk-kontrollør
Butikkavdelingssjef
Butikkavdelingssjef
Butikkdekoratør
Butikkinspektør
Butikkleder
Butikkmedarbeider
Butikkmedarbeider (bensinstasjon)
Butikkmedarbeider (salg av selskapstøy)
Butikksjef
Butikkslakter
Byantikvar
Byarkitekt
Bydelsdirektør (offentlig administrasjon)
Bydelslege/Kommunelege
Bydelslege/Kommunelege
Byggeleder
Byggesaksbehandler
Byggesaksbehandler
Byggesjef
Byggmester
Byggmester
Byggtapetserer
Byggtapetserer
Bygningsarbeider
Bygningsarbeider
Bygningsingeniør
Bygningsingeniør
Bygningsingeniør, sivil
Bygningsingeniør, sivil
Bygningsinspektør
Bygningssjef (bygg og anlegg)
Bygningssjef (offentlig administrasjon)
Bygningsteknisk konsulent (ingeniør)
Bygningsteknisk konsulent (ingeniør)
Byingeniør
Byplanlegger
Byplanlegger
Byplansjef
Byråd
Byrådssekretær (offentlig administrasjon)
Byråsjef
Byråsjef
Byrettsdommer
Bystyrerepresentant
Cabin Attendant
Cabin chief
Cafe worker (serving)
Campingplassmedarbeider
Campingplassmedarbeider
Canteen Employee
Car Care Service Worker
Car Mechanic
Car mechanic (lightweight vehicle)
Car salesman
Carpenter
Carpenter
Cateringassistent
Cateringassistent
Cellebiolog
CEO
Certified accountant
Chief compliance officer
Chief financial officer
Child Welfare worker
Children-and youth worker
Civil Engineer (Automation)
Civil engineer (construction)
Cleaner (company)
CNC operator
CNC-operatør
Coach (idrett)
Coach (lederutvikling)
Coach (telefonsalg)
Commercial consultant
Communication Advisor (Information)
Company doctor
Compliance officer
Compliance officer
Computer engineer
Concrete worker (construction)
Construction machine mechanic
Construction machine operator (apprentice)
Construction machine repairman
Construction Manager
Construction manager
Construction worker
Controller (forsikring)
Controller (forsikring)
Controller (regnskap)
Controller (regnskap)
Conveyer
Cook (chef)
Crane Operator
Credit controller
Croupier
Cruiseassistent
Cruisevert/-vertinne
Cultural school teacher
Customer consultant (bank)
Customer Receiver (Car Repair)
Customer service worker
Customer service worker
Daglig leder (butikk)
Daglig leder (bygg og anlegg)
Daglig leder (bygg og anlegg)
Daglig leder (databehandlingsvirksomhet)
Daglig leder (eiendomsdrift)
Daglig leder (eiendomsmekling)
Daglig leder (eiendomsmekling)
Daglig leder (finansiell tjenesteyting)
Daglig leder (finansiell tjenesteyting)
Daglig leder (forretningsmessig tjenesteyting)
Daglig leder (forskning og utviklingsarbeid)
Daglig leder (industri)
Daglig leder (industri)
Daglig leder (kulturetablissement)
Daglig leder (kulturetablissement)
Daglig leder (menighet)
Daglig leder (menighet)
Daglig leder (privat virksomhet)
Daglig leder (rehabilitering)
Daglig leder (rehabilitering)
Daglig leder (reisebyrå)
Daglig leder (reklamebyrå)
Daglig leder (transport og kommunikasjon)
Daglig leder (utdanning og undervisning)
Daglig leder (utdanning og undervisning)
Daglig leder (utleie av maskiner)
Daglig leder (vann,avløp)
Dagsenterleder (sykehjem)
Dagsenterleder (sykehjem)
DAK-operatør
DAK-operatør
Damefrisør
Damefrisør
Danselærer
Danselærer
Dansepedagog
Dansepedagog
Danser
Danser
Data Technician
Dataadministrator
Dataadministrator
Databaseadministrator (administrativ databehandling)
Databaseadministrator (administrativ databehandling)
Databasedesigner
Dataingeniør
Datakonsulent (drift)
Datakonsulent (drift)
Datakonsulent (programmering)
Datakonsulent (programmering)
Datakonsulent (support)
Datakonsulent (support)
Datalærer
Datalærer
Datamaskinoperatør
Dataregistrerer
Dataregistreringsoperatør
Dataregistreringsoperatør
Dataservicetekniker
Datasjef
Datasjef
Dataspillprogrammerer
Dataspillprogrammerer
Datatekniker
Dekan
Dekan
Dekkmontør
Dekkmontør
Dekkskadett
Dekkskadett
Dekksoffiser
Dekksoffiser
Dekoratør
Dekoratør
Dekormaler
Deleekspeditør
Deleekspeditør
Delesjef
Deltid
Deltid
Demonstrasjonsmedarbeider
Demonstrasjonsselger
Demonstrasjonsselger
Dental Secretary
Departementsråd
Departementsråd
Department bioengineer
Department Director (Teaching)
Department Engineer (data)
Department Engineer (Quality)
Department Nurse
Department of Engineering, Civil (Electronics)
Department of Engineering, Civil (Geofag and Petroleum Technology)
Depotarbeider
Depotsjef
Designsjef
Deskarbeider
Desksjef
Detaljist
Diakon
Diakon
Diamantborer
Digital imaging technician (DIT)
Digital imaging technician (DIT)
Digitaliserer
Digitaliserer
Dimensjonskontrollør
Dimensjonskontrollør
Direktør
Direktør
Direktør (arb.giv.-/arb.tak.- og øk.inter.org.)
Direktør (bygg og anlegg)
Direktør (bygg og anlegg)
Direktør (finansiell tjenesteyting)
Direktør (humanitære- og andre interesseorganisasjoner)
Direktør (industri)
Direktør (offentlig administrasjon)
Direktør (offentlig administrasjon)
Direktør (renovasjon)
Direktør (vann- og kraftverk)
Direktør (varehandel)
Direktør (varehandel)
Direktør for havarikommisjonen (sivil luftfart)
Dirigent
Dirigent
Disponent
Distribusjonssjåfør
Distribusjonssjåfør
Distribusjonssjef
Distribusjonssjef
Distributør (reklame o.l.)
Distributør (reklame o.l.)
Distriktsbibliotekar
Distriktsleder
Distriktsleder (annet pleie- og omsorgspersonale)
Distriktsleder (hjemmehjelp)
Distriktsleder (sosionom/barnevernspedagog)
Distriktsleder (sykepleier)
Distriktsleder (undervisning)
Distriktsleder (vernepleier)
Distriktsleder (vernepleier)
Distriktssekretær (arbeidstakerorganisasjon)
Distriktssekretær (arbeidstakerorganisasjon)
Distriktssjef (finansiell tjenesteyting)
Distriktssjef (offentlig administrasjon)
Distriktssjef (transport og kommunikasjon)
Distriktssjef (transport og kommunikasjon)
Distriktssjef (varehandel)
Distriktssjef (varehandel)
Distriktsveterinær
Distriktsveterinær
Divisjonsdirektør (bygg og anlegg)
Divisjonsdirektør (finansiell tjenesteyting)
Divisjonsdirektør (finansiell tjenesteyting)
Divisjonsdirektør (helsetjenester)
Divisjonsdirektør (industri)
Divisjonsdirektør (offentlig administrasjon)
Divisjonsdirektør (offentlig administrasjon)
Divisjonsdirektør (olje- og gassutvinning)
Divisjonsdirektør (transport og kommunikasjon)
Divisjonsdirektør (transport og kommunikasjon)
Divisjonsdirektør (varehandel)
Divisjonsdirektør (varehandel)
Divisjonssjef (akvakultur)
Divisjonssjef (bygg og anlegg)
Divisjonssjef (kraft- og vannforsyning)
Divisjonssjef (kraft- og vannforsyning)
Divisjonssjef (varehandel)
Doctor in Specialization
Dokumentasjonsansvarlig (maskin og teknisk installasjon)
Dokumentasjonsansvarlig (maskin og teknisk installasjon)
Dokumentasjonsleder (olje og gass)
Dokumentasjonsleder (olje og gass)
Dokumentkontrollør (EDB)
Dokumentkontrollør (EDB)
Dokumentkoordinator (EDB)
Dokumentkoordinator (EDB)
Dommer
Dommerfullmektig
Domprost
Door salesman
Dørselger
Dørvakt
Dørvakt
Dosent (universitets- og høyskolesektoren)
Dosent (universitets- og høyskolesektoren)
Døvetolk
Døvetolk
DP-operatør
Dramalærer
Dramalærer
Dramaturg
Dreier
Driftsadministrator (IT)
Driftsansvarlig (idrettsanlegg)
Driftsansvarlig (idrettsanlegg)
Driftsansvarlig (reiseliv)
Driftsansvarlig (reiseliv)
Driftsansvarlig (svømmehall)
Driftsansvarlig (svømmehall)
Driftsansvarlig flyfrakt
Driftsarbeider (vannrenseanlegg)
Driftsassistent (EDB)
Driftsdirektør (varehandel)
Driftsingeniør (bygg og anlegg)
Driftsingeniør (bygg og anlegg)
Driftsingeniør (elektronikk og telekommunikasjon)
Driftsingeniør (elkraftteknikk)
Driftsingeniør (elkraftteknikk)
Driftsingeniør (kjemi)
Driftsingeniør (maskin)
Driftsingeniør (olje)
Driftsingeniør (olje)
Driftsingeniør (øvrig teknisk virksomhet)
Driftsingeniør (petroleum)
Driftsingeniør, sivil (bygg og anlegg)
Driftsingeniør, sivil (bygg og anlegg)
Driftsingeniør, sivil (elektronikk)
Driftsingeniør, sivil (elkraftteknikk)
Driftsingeniør, sivil (geofag og petroleumsteknologi)
Driftsingeniør, sivil (kart og oppmåling)
Driftsingeniør, sivil (maskin- og marinteknikk)
Driftsingeniør, sivil (metallurgi)
Driftsingeniør, sivil (telekommunikasjon)
Driftskonsulent (IT support)
Driftskonsulent (IT)
Driftskonsulent (IT)
Driftskoordinator (boligdrift)
Driftsleder (bygg og anlegg)
Driftsleder (bygg og anlegg)
Driftsleder (husøkonom)
Driftsleder (industri)
Driftsleder (industri)
Driftsleder (IT)
Driftsleder (IT)
Driftsleder (kraft- og vannforsyning)
Driftsleder (lufthavn)
Driftsleder (oljevirksomhet, bergverk)
Driftsleder (oljevirksomhet, bergverk)
Driftsleder (postkontor)
Driftsleder (renovasjon)
Driftsleder (renovasjon)
Driftsleder (skiheis)
Driftsøkonom
Driftsoperatør (boligdrift)
Driftsoperatør (boligdrift)
Driftsoperatør (idrettsanlegg)
Driftsoperatør (idrettsanlegg)
Driftsoperatør (vannrenseanlegg)
Driftsoperatør (vannrenseanlegg)
Driftsplanlegger (skog)
Driftssenterleder (administrasjon)
Driftssjef (administrasjon)
Driftssjef (bygg og anlegg)
Driftssjef (industri)
Driftssjef (kantine)
Driftssjef (kantine)
Driftssjef (kjøttproduksjon)
Driftssjef (renhold)
Driftssjef (renhold)
Driftssjef (renovasjon)
Driftssjef (transport og kommunikasjon)
Driftssjef (vaskeri)
Driftstekniker (bygg og anlegg)
Driftstekniker (bygg og anlegg)
Driftstekniker (elektronikk og telekommunikasjon)
Driftstekniker (elektronikk og telekommunikasjon)
Driftstekniker (elkraftteknikk)
Driftstekniker (elkraftteknikk)
Driftstekniker (IT)
Driftstekniker (IT)
Driftstekniker (maskin)
Driftstekniker (maskin)
Driftstekniker (olje)
Driftstekniker (øvrig teknisk virksomhet)
Driftstekniker (øvrig teknisk virksomhet)
Driftstekniker (radio/fjernsyn)
Driftstekniker (raffineri)
Driftsutvikler (IT)
Driftsutvikler (IT)
Driller (olje- og gassutvinning)
Driller (olje- og gassutvinning)
Drilling superintendant (oljevirksomhet)
Drilling superintendant (oljevirksomhet)
Droneoperatør (fotografering)
Droneoperatør (fotografering)
Drosjesjåfør
Dumperkjører
Dumperkjører
Duodji
Dykkeinstruktør
Dykker
Dykker
Dyrepasser
Dyrepasser
Dyrepleier
Dyrepleier
Economist
Economist
Economy consultant
Economy Employee
EDB-ingeniør
EDB-konsulent
EDB-opeatør
EDB-sjef
EDB-systemkonsulent
Educational leader (preschool teacher)
Educational psychological counselor
Educator
Eiendomsdirektør
Eiendomsdirektør
Eiendomsforvalter
Eiendomskonsulent (offentlig administrasjon)
Eiendomsmegler
Eiendomsmeglerfullmektig
Eiendomsmeglerfullmektig
Eiendomssjef
Eiendomssjef
Eiendomssjef (jernbane)
Eiendomssjef (jernbane)
Eiendomsutvikler
Eksamensvakt
Eksamensvakt
Ekspedisjonsleder
Ekspedisjonssjef
Ekspedisjonssjef
Ekspedisjonsvakt
Ekspeditør
Ekspeditør
Eksponeringshjelp
Eksponeringshjelp
Eksportagent
Eksportkonsulent
Eksportkonsulent
Eksportsjef
Eksportsjef
Eksportutsending (økonomi og samfunnsvitenskap, offentlig administrasjon)
Ekstrahjel0
Ekstrahjelp
Electrical repairer
Elektriker
Elektriker
Elektrisk kabeloperasjonstekniker (olje- og gassutvinning)
Elektroarbeider
Elektroarbeider
Elektroingeniør (elkraftteknikk)
Elektroingeniør (elkraftteknikk)
Elektroinstallatør
Elektroinstallatør
Elektrokontrollør
Elektrolyseoperatør
Elektromaskinist
Elektromekanisk montør
Elektromekanisk montør
Elektromotor- og transformatorreparatør
Elektronikkingeniør
Elektronikkingeniør
Elektroreparatør
Elektrotekniker (elektroteknikk)
Elektrotekniker (elektroteknikk)
Elektrotekniker (elkraftteknikk)
Elektrotekniker (elkraftteknikk)
Elevassistent
Elevassistent
Elkraftingeniør
Elkraftingeniør
Elkrafttekniker
Elkrafttekniker
Elmontør
Emballasjearbeider (hermetikk - andre næringsmiddelprodukter)
Emballasjetekniker
Energiingeniør
Energiingeniør
Energimontør
Energioperatør
Energioperatør
Energitekniker
Engineer (Aquaculture)
Engineer (construction)
Engineer (Electric Power Engineering)
Engineer (Electrical Engineering)
Engineer (electronics)
Engineer (IT)
Engineer (machine)
Engineer (map and survey)
Engineer (oil)
Engineer (other)
Enhetsleder (barnevern)
Enhetsleder (barnevern)
Enhetsleder (helsetjenester)
Enhetsleder (helsetjenester)
Enhetsleder (pleie- og omsorg)
Enhetsleder (pleie- og omsorg)
Enhetsleder (sosialomsorg)
Enhetsleder (sosialtjenester)
Enhetsleder (undervisning)
Enhetsleder (undervisning)
Entreprenør
Entreprenør
Environmental therapist (nurse)
Ergoterapeut
Ergoterapeut (psykisk helsearbeid)
Ernæringsfysiolog
Ernæringsfysiolog
Etableringsdirektør (varehandel)
Etatsjef (helsetjenester)
Etnolog
Executive officer (Public Administration)
Fabrikksjef (fiskeforproduksjon)
Fabrikksjef (industri)
Fabrikksjef (industri)
Fagansvarlig (fakturering)
Fagarbeider (aluminiumskonstruksjon)
Fagarbeider (aluminiumskonstruksjon)
Fagarbeider (avfallsdeponi)
Fagarbeider (avfallsdeponi)
Fagarbeider (betong- og grunnarbeid)
Fagarbeider (fiskeindustri)
Fagarbeider (fiskeindustri)
Fagarbeider (flytekniske fag)
Fagarbeider (logistikk)
Fagarbeider (logistikk)
Fagarbeider (snekkeri)
Fagarbeider (snekkeri)
Fagarbeider (teknisk tegning)
Fagarbeider (transport)
Fagarbeider (transport)
Fagarbeider (vannrenseanlegg)
Fagarbeider (vannrenseanlegg)
Fagarbeider (veg- og anleggsarbeid)
Fagarbeider (veg- og anleggsarbeid)
Fagbibliotekar
Fagdirektør (offentlig virksomhet)
Fagdirektør (offentlig virksomhet)
Fagforeningsleder
Fagkonsulent (bedriftsrådgivning)
Fagkonsulent (data)
Fagkonsulent (data)
Fagkonsulent (ferskvarebutikk)
Fagkonsulent (finans)
Fagkonsulent (folkedans)
Fagkonsulent (folkemusikk)
Fagkonsulent (forsikring)
Fagkonsulent (forsikring)
Fagkonsulent (jordbruk, skogbruk)
Fagkonsulent (jordbruk, skogbruk)
Fagkonsulent (opplæringskontor)
Fagkonsulent (opplæringskontor)
Fagkonsulent (personal)
Fagkonsulent (personal)
Fagkonsulent (sykepleier)
Fagkonsulent (sykepleier)
Fagkonsulent (vernepleier)
Fagkonsulent (vernepleier)
Faglærer (grunnskole)
Faglærer (grunnskole)
Faglærer (videregående skole)
Fagoperatør (industriell trehusproduksjon)
Fagoperatør (industriell trehusproduksjon)
Fagoperatør (korn- og kryddermølle)
Fagoperatør (meieriprodukter)
Fagoperatør (meieriprodukter)
Fagoperatør (metallverk)
Fagoperatør (smelteverk)
Fagopplæringssjef
Fagoversetter
Fagoversetter
Fagsjef (akvakultur)
Fagsjef (bank)
Fagsjef (bergverk)
Fagsjef (finans)
Fagsjef (industri)
Fagsjef (jordbruk, skogbruk)
Fagsjef (jordbruk, skogbruk)
Fagsjef (meteorologisk institutt)
Fagsjef (offentlig administrasjon)
Fagsjef (offentlig administrasjon)
Fagsjef (økonomisk utredning, offentlig administrasjon)
Fagsjef (økonomisk utredning, offentlig administrasjon)
Fagsjef (oljevirksomhet)
Fagsjef (samfunnsvitenskapelig utredning, offentlig administrasjon))
Fagsjef (sivilingeniør, bygg og anlegg)
Fagsjef (sivilingeniør, bygg og anlegg)
Fagsjef (sivilingeniør, elektronikk)
Fagsjef (sivilingeniør, elkraftteknikk)
Fagsjef (sivilingeniør, elkraftteknikk)
Fagsjef (sivilingeniør, geofag og petroleumsteknologi)
Fagsjef (sivilingeniør, geofag og petroleumsteknologi)
Fagsjef (sivilingeniør, maskin- og marinteknikk)
Fagsjef (teknisk utredning, offentlig administrasjon)
Fagsjef (teknisk utredning, offentlig administrasjon)
Fagsjef (transport og kommunikasjon)
Fagspesialist (bane)
Fagspesialist (olje og gass)
Fagspesialist (olje og gass)
Fagutdanningskonsulent
Fagutvikler (opplæringsprogrammer og kurs)
Fagutviklingssykepleier
Fagutviklingssykepleier
Faktureringsmedarbeider
Faktureringsmedarbeider
Familiebarnehageleder
Familiebarnehageleder
Familierådgiver
family counselor
Farmasøyt (cand.pharm.)
Farmasøyt (cand.pharm.)
Farmasøyt (reseptarutdannet)
Farmasøyt (reseptarutdannet)
Fartøyinspektør
Fartøyinspektør
Fartøysjef
Fasademontør
Fasademontør
Fasaderenholder
Fasaderenholder
Feier
Feltarbeider (geologiske undersøkelser)
Feltassistent (arkeologi)
Feltprest
Feltprest
Feltselger
Feltselger
Fengselsaspirant
Fengselsbetjent
Fengselsbetjent
Fengselsførstebetjent
Fengselsinspektør
Fengselsinspektør
Fengselsoverbetjent
Fengselsprest
Fengselsprest
Ferieselger
Ferskvaresjef (butikk)
Ferskvaresjef (butikk)
File Clerk
Filetarbeider
Filetarbeider
Filialsjef (bank)
Filigransarbeider
Film producer
Filmassistent
Filmassistent
Filmdekoratør
Filmdekoratør
Filmfotograf
Filmfotograf
Filmprodusent
Filosof
Filosof
Finance Manager
Financial Adviser
Financial controller
Financial controller
Finans- og økonomisjef
Finans- og økonomisjef
Finansanalytiker
Finansanalytiker
Finansdirektør
Finansdirektør
Finansjournalist
Finanskonsulent (bank)
Finanskonsulent (bank)
Finansmegler
Finansrådgiver
Finansrådgiver (bank)
Finanssjef
Finanssjef
Finmekaniker
Finmekaniker
Fish Breeder
Fish Researcher
Fisherman
Fiskeforsker
Fiskehandler
Fiskeoppdretter
Fisker
Fiskerådgiver
Fiskeriinspektør
Fiskerikandidat
Fiskerikonsulent
Fiskerirettleder
Fiskerirettleder
Fiskerisjef
Fiskeritekniker
Fiskeritekniker
Fiskerøkter
Fiskerøkter
Fiskeskipper (kyst)
Fiskeslakter
Fjelloppsynsmann
Fjernvarmeoperatør
Fjøsmester
Flisarbeider (trelast)
Flisarbeider (trelast)
Flislegger
Floorlayer
Flyattaché
Flyeksportmedarbeider (lufthavn)
Flyfraktassistent
Flygeleder
Flyger
Flyingeniør
Flyinteriørmekaniker
Flykomponentmekaniker
Flykoordinator
Flyktningkonsulent
Flyktningkonsulent
Flymekaniker
Flymekaniker
Flymotormekaniker
Flynavigatør
Flyplassekspeditør
Flyplassekspeditør
Flyrengjører
Flystrukturmekaniker
Flytekniker
Flytekniker
Flyteknisk inspektør
Flytrafikkassistent
Flytrafikkassistent
Flyvert/-vertinne
Folkehelsearbeider
Folkehelsearbeider
Fondssjef
Forbundsleder (arb.giv.-/arb.tak.- og øk.inter.org.)
Forbundsleder (arb.giv.-/arb.tak.- og øk.inter.org.)
Forbundssekretær (arb.giv.-/arb.tak.- og øk.inter.org.)
Fører (hest med kjerre)
Forfatter
Forgyller
Forhandlingskonsulent
Forhandlingskonsulent
Forhandlingsleder
Forhandlingsleder
Forlagsdirektør
Forlagskonsulent
Forlagsmedarbeider
Forlagsmedarbeider
Forlagsredaktør
Forlagsredaktør
Forlagssjef
Forlegger
Formann (bakverk, korn- og sjokoladeprodukter)
Formann (betong- og grunnarbeid)
Formann (betongproduksjon)
Formann (betongproduksjon)
Formann (bryggeri)
Formann (bygg og anlegg)
Formann (bygg og anlegg)
Formann (energiverk)
Formann (energiverk)
Formann (fiskeindustri)
Formann (forbrenningsanlegg)
Formann (industrimekanikk)
Formann (jernbinding)
Formann (meieriprodukter)
Formann (metallverk)
Formann (næringsmiddelproduksjon)
Formann (næringsmiddelproduksjon)
Formann (olje- og gassutvinning)
Formann (papirproduksjon)
Formann (produksjon av elektronisk utstyr)
Formann (produksjon av transportmidler)
Formann (stillasbygging)
Formann (vei- og anleggsarbeid)
Formann (vei- og anleggsarbeid)
Formannskapssekretær
Formannskapssekretær
Formidler
Formidlingsleder
Formidlingssjef
Formidlingssjef
Formuesforvalter
Formuesforvalter
Forpakter (kombinasjonsbruk)
Forpleiningsassistent
Forpleiningsassistent
Forpleiningssjef (stuert)
Forretningsanalytiker
Forretningsanalytiker
Forretningsfører (administrasjon)
Forretningsfører (humanitære- og andre interesseorganisasjoner)
Forretningsfører (regnskap)
Forretningsfører (regnskap)
Forretningsutvikler
Forsikringsagent
Forsikringsagent
Forsikringsassistent
Forsikringsjurist
Forsikringskonsulent
Forsikringsmegler
Forsikringsmegler
Forsikringsrådgiver (autorisert)
Forsikringssjef
Forsikringssjef
Forskalingssnekker
Forskalingssnekker
Forsker (biologi, botanikk og zoologi)
Forsker (biologi, botanikk og zoologi)
Forsker (elektronikk)
Forsker (elektronikk)
Forsker (fisk)
Forsker (fisk)
Forsker (fysikk og astronomi)
Forsker (fysikk og astronomi)
Forsker (geofag og petroleumsteknologi)
Forsker (geofag og petroleumsteknologi)
Forsker (geologi og geofysikk)
Forsker (geologi og geofysikk)
Forsker (ikke spesifisert)
Forsker (informatikk)
Forsker (informatikk)
Forsker (kjemi)
Forsker (kjemiker)
Forsker (landbruk)
Forsker (matematikk)
Forsker (metallurgi)
Forsker (meteorologi)
Forsker (næringsmiddelfag)
Forsker (odontologi)
Forsker (økonomi)
Forsker (pedagogikk)
Forsker (planfag)
Forsker (produksjons- og kvalitetsteknikk)
Forsker (psykologi)
Forsker (psykologi)
Forsker (samfunnsøkonomi)
Forsker (samfunnsøkonomi)
Forsker (skogfag)
Forsker (sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og statsvitenskap)
Forsker (sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og statsvitenskap)
Forsker (språk)
Forsker (statistikk)
Forsker (telekommunikasjon)
Forsker (trafikkplanlegging)
Forsker (veterinær)
Forsknings- og utviklingsleder
Forskningsassistent (fiske, havbruk)
Forskningsassistent (informatikk)
Forskningsassistent (sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og statsvitenskap)
Forskningsdirektør
Forskningsdirektør
Forskningssjef
Forskningssjef
Forskningstekniker (biologi)
Forskningstekniker (biologi)
Forskningstekniker (jordbruk, skogbruk)
Forskningstekniker (kjemi)
Førskoleinspektør
Førskoleinspektør
Førskolelærer
Forsøkstekniker (fiskeoppdrett)
Forsøkstekniker (jordbruk, skogbruk)
Førsteamanuensis
Førstebibliotekar
Førsteekspeditør (lager)
Førstefarmasøyt
Førstekokk
Førstekokk
Førstekonservator
Førstekonsulent (bibliotek)
Førstekonsulent (data)
Førstekonsulent (data)
Førstekonsulent (juridisk utredning, offentlig administrasjon)
Førstekonsulent (statistikkarbeid)
Førstekonsulent (statistikkarbeid)
Førstekontorfullmektig
Førstelagmann
Førstelektor (universitet og høyskole)
Førstelektor (universitet og høyskole)
Førstemaskinist (skip)
Førstesekretær (offentlig administrasjon)