30 % kateket/menighetspedagog – Enebakk Sokn

Kultur og kreative yrker Religiøst arbeid

(2 weeks ago)

  • ENEBAKK
  •  Post Date: 18. September 2023
  •  Expire date: 10. October 2023
Job Description

Published 18-09-2023
Deadline: 10-10-2023

 

30 % kateket/menighetspedagog

I Enebakk er vi så heldige at vi har store konfirmantkull, men vi har behov for hjelp fra noen som kan gi konfirmantåret et større og bredere innhold. Arbeidstiden og stillingsprosenten kan tilpasses et studium, så hvis du er en student som ønsker en ekstrajobb og god praksis, er du velkommen til Enebakk! Vi tilbyr veiledning av godkjent veileder.

Vi har behov for deg som kan

  • Dele konfirmantundervisningen med kapellanen

  • Ta ansvar for konfirmantleiren (en helg)/alternative aktivitetsdager

  • Utvikle ledertrening/ungdomsdiakoni

  • Kommunisere godt på sosiale medier

Kvalifikasjoner:

Utdannet kateket eller menighetspedagog, eller

Student under utdanning hvor teologi og pedagogikk er en del av studiet (prest, diakon, kateket, trosopplærer).

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke og barneomsorgsattest. Språket er norsk.

Søknadsfrist: 20.oktober 2023 til post.enebakk@kirken.no

Hvis du er interessert i stillingen, kan vi gi deg mer utfyllende opplysninger: kirkeverge Grete Dihle, mobil 40412851 om arbeidsforholdet, eller kapellan Bent Erik Arnesen, 97153876 om konfirmantundervisningen.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Enebakk Sokn orgnr: 977003261
Kort om arbeidsgiver

Enebakk sokn er Kirken i Enebakk.

Vi er 7 ansatte i den kirkelige virksomheten hvor gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd er hovedoppgaver i Enebakk og Mari kirker. Administrasjonen holder til på kirkekontoret i Kirkebygda. Vi har et stort antall frivillige som bidrar inn i det kirkelige arbeidet, herunder kirkens diakonale ressursgruppe.

På de to kirkegårdene, Enebakk og Mari, er tre personer ansatt.

Webside https://www.kirken.no/enebakk
Bransje Kultur og kreative yrker
Yrke Religiøst arbeid
Sted ENEBAKK (Adresse: Ignaveien 4, 1912 Enebakk Postnr: 1912)
Stillingstype Fast Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist 10-10-2023


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/3cc425b3-9413-4a0b-ab26-0e832b012e34
Stillingsregistrering

Ledig stilling: 30 % kateket/menighetspedagog - Enebakk Sokn