Open job position: Allmennlærer (grunnskolen) – LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Select rough translation.

Job Description

Published 14 Mar 2019 13:19:01 +0100
Deadline: Unknown


LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

8890 LEIRFJORD

Naturskjønne Leirfjord kommune med sine 2300 innbyggere, ligger sentralt plassert på Helgelandskysten mellom regionsentrene Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.Leirfjord er en landbruks- og kystkommune med stort potensial innen turisme og marine næringer. I tillegg er det ett prosjekt opp mot vannkraft under utbygging. Kommunen har unike friluftsmuligheter til havs, utmark og til fjells. Leirfjord har et godt tjenestetilbud innen oppvekst, omsorg og kultur. Kommunen har gode kommunikasjonsmuligheter med nærhet til flyplass, jernbane og E6.

Lærer "Tidlig innsats"

Lærerstilling “Tidlig innsats”


Ønsker du å være med på å prøve noe nytt? Vi ønsker å videreutvikle det pedagogiske støttesystemet på skolen. Støttesystemet skal sikre eleven tilpasset opplæring og læring i fellesskapet. Hele eller deler av stillingen skal dynamisk kunne settes inn på f.eks. intensive tiltak hos elever med midlertidig behov for særskilt tilrettelegging.

Eksempel på vansker som kan møtes med systemet:
-Forsinket språkutvikling
-Spesifikke lærevansker
-Dysleksi/dyskalkuli
-Atferdsproblemer
-Elevgrupper med språklige utfordringer

Beskrivelse avdeling


Leirfjord barne- og ungdomsskole har dette året ca. 240 elever. Det er i overkant 30 årsverk knyttet til skolen, hvorav 25 er pedagoger.

Arbeidsoppgaver


Stillingen innebærer undervisning. Deler av stillingen skal brukes til å identifisere, kartlegge og følge opp vansker hos elever og bistå andre lærere i dette arbeidet.

Er du lærerspesialist, eller har tilsvarende kompetanse, vil stillingen også kunne innebære:
-Bidra til faglig oppdatering i kollegiet
-Bidra til faglig skolebasert vurdering
-Gjennomføre kollegaveiledning
-Lede faglig utviklingsarbeid

Vi søker


Engasjerte medarbeidere med gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetanse. Personlig
egnethet vektlegges. Søkere må påregne å bli kalt inn til intervju.

Krav til kompetanse


Kompetanse iht. til opplæringslovens krav for undervisning. Vi søker spesielt etter kompetanse innen
begynneropplæring, språkopplæring og/eller spesialpedagogikk. Ønsker også at søker skal ha god kompetanse innen bruk av digitale pedagogiske verktøy. Det vil være en fordel med kjennskap til pedagogisk analyse.

Andre opplysninger


Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre


Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.leirfjord.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1822-2019-03-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Lærer "Tidlig innsats" for LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10009985

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
Bransje Barnehage
Yrke Allmennlærer (grunnskolen)
Sted Leirfjord (Postnr: 8890)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk