Open job position: Allmennlærer (grunnskolen) – Oslo kommune, Utdanningsetaten

Select rough translation.

Job Description

Published 15 Mar 2019 10:47:07 +0100
Deadline: 28.03.2019


Oslo kommune, Utdanningsetaten

0596 OSLO

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Veitvet skole søker engasjert kontaktlærer – Oslo kommune, Utdanningsetaten

Veitvet skole er en 1.-10 skole i Groruddalen i Oslo. Den har per i dag om lag 600 elever. Skolen flyttet inn i splitter nye lokaler høsten 2015, og har derfor flotte, moderne lokaler og stort og fint uteområde. Skolen har fokus på tidlig innsats, og har 5 ekstra lærerstillinger på 1.-4.trinn. Målet er å fange opp elever som ikke har ønsket progresjon på et tidlig tidspunkt i opplæringen, slik at vi kan sette inn målrettede tiltak. Skolen har det siste året hatt fokus på samarbeidslæring som metode, og jobber med faglig og sosial læring parallelt. Vi søker nå kontaktlærer på 5.trinn som kan starte opp 01.08.19.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide med øvrige lærere på trinnet om elevenes sosiale og faglige læring.
 • Være en positiv bidragsyter i skolens utviklingsarbeid
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter
 • Gi elevene god veiledning
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et godt og trygt læringsmiljø
 • Sikre et godt skole- hjem samarbeid
 • Ansvar for oppfølgingen av kontaktelever

Kvalifikasjoner

 • GLU-.lærer, allmennlærer, førskolelærer med GLSM/PAPS eller annen tilsvarende formell lærerutdanning
 • Undervisningskompetanse i norsk eller matematikk

Utdanningsretning

 • Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige Egenskaper

 • Du har et positivt elevsyn og en grunnleggende tro på at alle elever kan lære
 • Du er en tydelig klasseleder og er opptatt av å skape gode relasjoner med elevene
 • Du har tro på samarbeidslæring som metode
 • Du er samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du kommuniserer godt med barn, foresatte og kolleger
 • Du arbeider systematisk og selvstendig
 • Du er løsningsorientert
 • Du er et godt språklig forbilde
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Flotte lokaler og uteområder
 • En moderne skole med fleksibel organisering
 • Tilhørighet til et inspirerende, utviklende og positivt lærerteam
 • Mulighet for inntil tre ekstra lønnstrinn

Kontaktinformasjon

Hanne Bergum, 21802180

Arbeidssted

 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Oslo kommune, Utdanningsetaten

Ref. nr.:4045638834
Stillingsbrøk: 100%%
Midlertidig
Startdato: 01.08.2019
Sluttdato: 31.07.2020
Søknadsfrist: 28.03.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4045638834&company_id=3136943820&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0330-2019-03-123 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Veitvet skole søker engasjert kontaktlærer – Oslo kommune, Utdanningsetaten for Oslo kommune, Utdanningsetaten

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10009980

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Oslo kommune, Utdanningsetaten
Bransje Barnehage
Yrke Allmennlærer (grunnskolen)
Sted Oslo (Postnr: 0596)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 28.03.2019

See in - Norsk