This job has Expired

Arealplanlegger – Nordre Land kommune

Office Land-use planner

(8 months ago)

 • Norge, Dokka
 •  Post Date: 7. November 2019
 •  Expire date: 22. November 2019
Job Description

Published 06 Nov 2019 13:18:01 +0100
Deadline: Unknown


Nordre Land kommune

Postboks 173
2882 DOKKA

Tjenesteområde Samfunnsutvikling består av driftsenhetene Brann og redning, Teknisk drift/VAR, Plan,bygg og landbruk og Eiendom.
Brann og redning har 15 brannkonstabler i deltidsstilling, og varabrannsjef og brannsjef i heltidsstillinger. I tillegg er det tilsatt to feiere i full stilling.

Teknisk drift/VAR tilby varierte tjenester innen vann, avløp og kommunale veger.

Plan, bygg og landbruk består av ansatte som jobber med byggesaksbehandling, oppmåling av eiendommer, ulike arealplaner, samt saksbehandling innen skogbruk og jordbruk.

Eiendomsavdelingen forvalter kommunens eiendommer og ansatte yter vedlikeholds- og renholdstjenester i kommunens skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. I tillegg har avdelingen en sysselsettingsgruppe som driver arbeidstrening.

Arealplanlegger

Org.nr.:Nordre Land kommune Stillingsident: 19/3269 Presentasjon av stillingen :

Vi søker arealplanlegger til fast 100% stilling, med ønske om snarlig tiltredelse

Nordre Land kommune har mange viktige arealplaner og temaplaner som skal utarbeides og vedtas.

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsområdet er arealplanlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder reguleringsplaner og kommuneplan med arealdel. Arbeidet innbefatter både saksbehandling av kommunale og private reuleringsplaner.

Planavdelingen skal også løse andre temaplaner som for eksempel sti og løypeplan, skiltplan, kulturminneplan, klima- og energiplan m.fl.

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdanning innenfor planfag, areal-/naturforvaltning
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning innen geodata/GIS
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et absolutt krav

Søkere må ha sertifikat klasse B.

Ønskede personlige egenskaper:
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

For stillingen gjelder:
 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Deltakelse i fleksitidsordning
 • Kommunen har gode forsikring- og pensjonsvilkår

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Hovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr.Offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Halvor Askvig, Tlf: +47 61 11 60 95, Mobil +47 977 91 225, Epost: halvor.askvig@nordre-land.kommune.no, Storgata 28 PAM

Stillingsnummer: 0538-2019-11-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Arealplanlegger for Nordre Land kommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10165830

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Nordre Land kommune
Bransje Kontor
Yrke Arealplanlegger
Sted Dokka (Postnr: 2882)
Stillingstype Heltid
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown