Job Description

Published 13-09-2021
Deadline: 26-09-2021

 

Avdelingsoverlege – vikariat

Org. nr: 974575434 Stillingsident: 4429725911 Presentasjon av stillingen:

Ønsker du å være med å videreutvikle spesialisthelsetjenester til pasienter med rus- og avhengighetslidelser?

Avdeling rus og avhengighet har ledig 100 % vikariat som avdelingsoverlege, en spennende stilling i et fagfelt og en organisasjon i utvikling. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse med ett års varighet som utgangspunkt. Ved intern ansettelse kan det bli ledig overlegevikariat i avdelingen.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, og har 7,5 overlegestillinger samt 5 LiS-stillinger i rus- og avhengighetsmedisin.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsoverlege er en del av avdelingssjefens stab og avdelingens ledergruppe
 • Medisinskfaglig rådgiver for avdelingen
 • Arbeid med fagutvikling, pasientsikkerhet og kvalitet.
 • Synliggjøre fagfeltet på en positiv måte mot andre fagfelt og spesialiteter, pasienter/pårørende og
  samarbeidspartnere
 • Veiledning, supervisjon internundervisning, organisering og rotasjonsordninger for tilbudet til LiS i rus –og
  avhengighetsmedisin.
 • Rekrutteringsoppgaver ved nyansettelser av overleger og LiS
 • Noe klinisk virksomhet kan påregnes.
 • Det tas forbehold om endringer i stillingens framtidige innhold og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialist primært i rus- og avhengighetsmedisin, alternativt psykiatri.
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktighet og engasjement for videreutvikling av fagområdet
 • Gode kommunikasjonsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og meget gode ferdigheter i
  norsk språk
 • God systemforståelse og evne til å arbeide strategisk og systematisk
 • God digital kompetanse
 • Glede av tverrfaglig samarbeid og gode samarbeidsferdigheter
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Et medisinsk kollegium som blant annet består av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og
  spesialister i psykiatri
 • Støtte til personlig faglig utvikling med blant annet kurs og fagsamlinger i og utenfor Helse Sør-Øst
 • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening
 • Arbeidsplass i et attraktivt fylke med gode tur- og fritidsmuligheter

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter,
overenskomster og øvrig reglement.

Kontaktinformasjon

Katarina Krokeborg, Avdelingssjef, 90988715

Arbeidssted

Kirkeveien 275
3140 Nøtterøy

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:4429725911
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 26.09.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Avdeling rus og avhengighet – ledelse, Sykehuset i Vestfold HF orgnr: 974575434
Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Leder innenfor helsetjenester
Sted NØTTERØY (Adresse: Kirkeveien 275 Postnr: 3140)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 26-09-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7a73c606-022a-4742-8adf-36f0e3930404
XML_STILLING

Ledig stilling: Avdelingsoverlege - vikariat - Avdeling rus og avhengighet - ledelse, Sykehuset i Vestfold HF