Open job position: Barne- og ungdomsarbeider – Kleppe skule

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 16 May 2019 10:28:01
Deadline: Unknown


Kleppe skule

Viervegen 10
4352 KLEPPE
Telefon: 92839767
E-post: sylvia.gjersdal@klepp.kommune.no Web: https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#

Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgaste staden i Klepp og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 300 innbyggjarar. Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st., Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Miljøarbeidar 19/12

Kleppe skule søker miljøarbeidar til følgjande stillingar:

1 stk 100 % stilling miljøarbeidar fordelt mellom skule 62% og SFO 38 %

2 stk 60 % stilling miljøarbeidar i skule

Stillingane er vikariater frå 01.08.19 til 31.07.20.

Kvalifikasjonar:

  • Barne-og ungdomsarbeidar med fagbrev, omsorgsarbeidar eller anna relevant fagutdanning
  • Relevant erfaring og kompetanse frå arbeid med barn som bruker ASK, PODD eller norsk med teiknstøtte er ønskeleg
  • Erfaring med arbeid frå skule og SFO
  • Interesse for barn og tydeleg vaksen
  • Gode norsk kunnskapar både skriftleg og munnleg
  • Personleg eignethet vil leggas vekt på

Før oppstart må det leggjast fram tilfredsstillande tuberkulinstatus i tråd med forskift om tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med opplæringslova § 10-9 / barnehagelova § 19.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-05-65 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Miljøarbeidar 19/12 for Kleppe skule

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10058422

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kleppe skule
Bransje Videregående skole
Yrke Barne- og ungdomsarbeider
Sted Kleppe (Postnr: 4352)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback