Open job position: Barnevernspedagog – Barneverntjenesten, Lier kommune

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 11 Jan 2019 09:29:19 +0100
Deadline: 25.01.2019


Barneverntjenesten, Lier kommune

Vestsideveien 2
3400 LIER

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Teamleder

Vi står overfor spennende utfordringer i tiden framover.
Barneverntjenesten i Lier kommune har for tiden 22 fagstillinger og er organisert i 4 team. Mottak/undersøkelse, tiltak, fosterhjemsteam og familieteam.

Lier kommune har et kvalitativt godt fungerende barnevern som jobber etter en systemisk grunnlagsforståelse. Vi er opptatt av høy kompetanse, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid for å få dette til.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i barneverntjenestens lederteam og representere leder i ulike situasjoner
 • Mulig stedfortrederfunksjon for barnevernleder
 • Delta i utviklingsarbeid i tjeneste
 • Faglig ansvar for ulike team, herunder faglig veiledning, støtte til de ansatte, samt kvalitetssikring av arbeidet
 • Personalansvar, herunder medarbeidersamtaler, ansettelser, ansvar for oppfølging av sykefravær etc
 • Delegert vedtaksmyndighet
 • Det er mulig at det vil forekomme endringer i ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning, primært barnevernspedagog/sosionom
 • Solid og bred erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid i førstelinjetjenesten
 • Ledererfaring/lederutdannelse er en fordel
 • Relevant videreutdanning, særlig med fokus på kartlegging/veiledning/endringsarbeid i et systemisk perspektiv
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 • God kompetanse på tverrfaglig samhandling
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Er en meget faglig kompetent og trygg fagperson, stort engasjement og motivasjon
 • Er opptatt av utvikling, både ved tjenesten og hos den enkelte medarbeider
 • Har god gjennomføringskraft, er effektiv og strukturert og håndterer mange baller i lufta på en gang
 • Er god på å motivere, er tydelig og ivaretakende
 • Er dyktig på relasjonsbygging, og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Kolleger med stort pågangsmot og stå-på vilje
 • Arbeidsfellesskap preget av høyt tempo, med solid kompetanse og et høyt ambisjonsnivå for våre tjenester
 • Ekstern veiledning individuelt og i gruppe
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning

 

Andre opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende barnevernleder Beate Mikkelsen, tlf 45 86 21 54.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

 

Kontaktinformasjon

Beate Mikkelsen, Virksomhetsleder, 32 22 03 81

Arbeidssted

Vestsideveien 2
3400 Lier

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lier kommune

Referansenr.:4001334515
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 25.01.2019

Stillingsnummer: 0626-2019-01-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Teamleder for Barneverntjenesten, Lier kommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957627

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Barneverntjenesten, Lier kommune
Bransje Sosial-
Yrke Barnevernspedagog
Sted Lier (Postnr: 3400)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 25.01.2019

See in - Norsk