Job Description

Published 11-06-2024
Deadline: 31-07-2024

 

Bydelens minste og koseligste barnehage søker leken barnehagelærer i svangerskapsvikariat. 3.gangsutlysning

Vi søker etter barnehagelærer i svangerskapsvikariat til vår storbarnsavdeling.

Hallagerstua barnehage SA søker deg som er en trygg, nærværende og faglig sterk barnehagelærer. Du brenner for å bringe fram det beste i barnet og ønsker en hverdag preget av trygge rammer med omsorgsfullt miljø for barn og voksne.

Du vil jobbe tett med en 100% pedagogisk leder, en 100% barne- og ungdomsarbeider og en 100% barnehagemedarbeider på avdeling hvor dere sammen planlegger og organiserer det pedagogiske arbeidet. Som barnehagelærer hos oss er du en del av barnehagens lederteam.

Vi har ledig svangerskapsvikariat i 100% barnehagelærerstilling frem til 28.02.25.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å skape et trygt og godt læringsmiljø for enkeltbarn og barnegruppen som helhet
 • Medansvar å planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet
 • Medansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
 • Ansvar for å opparbeide og ivareta foreldresamarbeidet
 • Være en god rollemodell
 • Medansvar for endrings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen treårig utdanning på høgskolenivå med videreutdanning innen barnehagepedagogikk. Andre med relevant høgskole-/universitetsutdanning innen pedagogikk er velkomne til å søke. Søkere som ikke er godkjent som barnehagelærer får ikke fast ansettelse.
 • For søkere med relevant utdanning fra andre land enn Norge kreves det godkjenning av utdanningen fra Utdanningsdirektoratet (NOKUT). Dokumentasjon på godkjenningen må vedlegges søknaden.
 • Meget god fremstillingsevne på norsk
 • Høy arbeidsevne
 • Evne til fleksibilitet
 • Tiltredelse krever godkjent politiattest
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du har yrkesstolthet og faglig integritet
 • Du er opptatt av relasjonsbygging med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har klare forventninger til deg selv og dine kollegaer
 • Du er faglig engasjert og har evne til nytenkning

Vi tilbyr

 • Barnehagen er medlem av PBL
 • Tillegg i lønn for søkere med godkjent barnehagelærerutdanning
 • 2 betalte studiedager i året til egen disposisjon
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En arbeidsplass med stabilt, dyktig og engasjert personale
 • Korte beslutningsveier og stort spillerom til å påvirke barnehagens utvikling og innhold

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Hallagerstua Barnehage SA orgnr: 972734713
Kort om arbeidsgiver

Bydelens minste og koseligste barnehage søker leken barnehagelærer i svangerskapsvikariat.

Webside https://hallagerstua.barnehage.no/
Bransje Utdanning
Yrke Førskolelærer
Sted OSLO (Adresse: Hallagerbakken 36 Postnr: 1256)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Privat
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist 31-07-2024


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/aa0e5cdb-e878-47bf-8522-f5af387eb193
Stillingsregistrering