Open job position: Dommer – Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 11:01:19 +0100
Deadline: Snarest


Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger

Malmskriverveien 2
1300 SANDVIKA
Web: www.domstol.no/

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett

Jobbnorge ID: 162942

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg 12 tingrettsdommere, administrasjonssjef, to dommerfullmektiger, 17 saksbehandlere og rettsbetjent. Domstolen er organisert med en rettsavdeling og en administrasjonsavdeling, og har lokaler sentralt i Sandvika.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Asker og Bærum tingrett v/sorenskriver Kristin Jahre Ramm, tlf. 67 57 65 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden “Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 12. februar 2019

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 0219-2019-01-291 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Embete som tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett for Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957207

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Domstoladministrasjonen – Dommerstillinger
Bransje Juridisk arbeid]
Yrke Dommer
Sted Sandvika (Postnr: 1300)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Snarest

See in - Norsk