Fagansvarlig sykepleier/vernepleier – Haugesund kommune

Health and social care Nurse

(1 week ago)

 • HAUGESUND
 •  Post Date: 14. January 2022
 •  Expire date: 25. January 2022
Job Description

Published 14-01-2022
Deadline: 25-01-2022

 

Fagansvarlig sykepleier/vernepleier

Fagansvarlig sykepleier/vernepleier

Mårstien avlastningshjem, Haugesund kommune

TIltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Mårstien avd Avlastningshjemmet ligger nord i Haugesund og er en avd100 % stilling som fagansvarligeling som gir tjenester til barn og unge voksene med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger.

Fagansvarlig samarbeider med avdelingsleder og bidrar til at avdelingen har riktig kompetanse og er
organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til de oppgavene som skal løses. Fagansvarlig er delaktig i miljøarbeidet som veileder og bistandsperson, samt tilrettelegger for at andre ansatte utfører sine delegerte oppgaver. For tiden jobber fagansvarlig ordinære vakter, der en har enkelte kvelder.  Ønsket erfaringsbakgrunn er: Arbeid med mennesker med utviklingshemming og psykiatri. Arbeid med utfordrende adferd. Arbeid med somatisk pleie og fysisk funksjonshemming. Samarbeid med andre offentlige og private instanser. Team arbeid og teamledelse. Bruk av digitale verktøy innen saksbehandling/ arkiv, elektronisk pasientjournal og arbeidstidsplanlegging Samarbeid med andre offentlige og private instanser.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig har ansvar for at avdelingen gir faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet i tråd med kommunale vedtak om tjenester. 
 • Har oversikt på at tjenestene er koordinerte og samordnede internt i avdelingen, i samarbeid med øvrig hjelpeapparat, pårørende og verger
 • Sikre forsvarlig medikamenthåndtering i henhold til gjeldende retningslinjer og at evalueringer og endringer blir implementert i avdelingen. Være med å påse at avdelingen har riktig kompetanse tilgjengelig i tråd med de tjenestene som ytes.
 • Bistår personale i avdelingen slik at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres. 
 • Gir opplæring, veileder og holder refleksjonsmøter. 
 • Sikrer at dokumentasjon og journalføring utføres i henhold til gjeldende lov og retningslinjer.
 • Deltar i nettverks og utviklingsarbeid i virksomheten for øvrig. 
 • Fagansvarlig er stedfortreder for avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier.
 • Ønskelig med veilederkompetanse.
 • Minimum 2 års erfaring fra fagfeltet.
 • Erfaring innen økonomiske og administrative fag, lov og avtaleverk, arbeidstidsplanlegging o.l.
 • God kunnskap/ forståelse for it.
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B til biler med manuelt gir.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som er:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 •  Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis og praksis i en faglig forståelsesramme.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker utfordringer og er er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer

Vi tilbyr

 • 100 % stilling som fagansvarlig
 • For tiden arbeidstid på dag i ukedager og arbeid hver fjerde helg, med vakter på inntil 12,5 timers lengde.
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler knyttet til fagansvarlig funksjonen. 
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling.
 • God seniorpolitikk.
 • Fokus på HMS-arbeid.
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

For mer informasjon og å søke på stillingen. Klikk på “Søk på stilling” knappen på denne siden.
 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Haugesund kommune orgnr: 974575868
Kort om arbeidsgiver

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig. Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med litt over 38 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted HAUGESUND (Adresse: Postnr: 5517)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 25-01-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/41fc79c7-ae69-437d-8f41-26519b7e1dd8
AMEDIA
https://201702.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4461623418?link_source_id=2249338128

Ledig stilling: Fagansvarlig sykepleier/vernepleier - Haugesund kommune