Job Description

Published 14-01-2022
Deadline: 27-01-2022

 

Fagkonsulent/mottakskonsulent med spesialisering i økonomisk rådgivning

Org. nr: – Stillingsident: 4469485518 Presentasjon av stillingen:

Vi søker engasjert fagkonsulent/mottakskonsulent med spesialisering i økonomisk rådgivning

Vi søker engasjert fagkonsulent/mottakskonsulent med spesialisering i økonomisk rådgivning
NAV Vestre Aker er en arbeidsplass i utvikling med kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere på ca. 50.000.

NAV Vestre Aker har ledig en fast stilling som fag/mottakskonsulent. I søknadsteksten ber vi deg om å reflektere over hvordan du vil bruke din kompetanse og dine egenskaper til å sikre at alle får tett og tidlig individuelt tilpasset oppfølging.

Publikumsmottaket ved Nav Vestre Aker består i dag av 11.5 ansatte som har hovedansvaret for å betjene publikumsmottaket og avklare og veilede i nye henvendelser til NAV. Avdelingen har også en viktig servicefunksjon inn mot resten av kontoret, og har bl.a. ansvaret for oppgaver innen regnskap, journalføring, oppgavefordeling, skanning osv.

Vi ser etter en samfunnsengasjert humørspreder som ønsker å utgjøre en forskjell for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Du er opptatt av å ivareta mennesker, er trygg i relasjoner og våger å gå inn i utfordrende samtaler. Du har et stort engasjement for NAVs samfunnsoppdrag, og du tåler det å stå i en jobb som krever evne til å være strukturert i en hverdag som aldri er lik. Som ansatt må du regne med å gå inn i ulike arbeidsoppgaver, og vi søker deg som er fleksibel og trives med høyt arbeidstempo og varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene i stillingen kan endres, og du må derfor trives med endring.  Stillingen er kommunal, men du vil som fagkonsulent arbeide både med kommunale – og statlige tjenester.

Arbeidsoppgaver

• Gi råd og veiledning knyttet til NAVvs tjenestetilbud, herunder nav.no, NAV-loven, Lov om sosiale tjenester, forvaltningsloven og folketrygdloven

• Avklaring, kartlegging og saksbehandling av nye henvendelser til NAV etter lov om sosiale tjenester i Nav og andre gjeldende lovverk og rundskriv, herunder tilhørighetsavklaring.

• Stillingen innbefatter et særlig ansvar for å heve kontorets kompetanse innen økonomisk rådgivning, herunder opplæring og utvikling av interne rutiner.

• Vedtaksgodkjenning

• Ansvar for barnefamilier i mottak

• Veilede brukere til å kunne nyttiggjøre seg andre inntektsmuligheter og til å komme i jobb. I stillingen forventes det at du kan gi arbeidsrettet brukeroppfølging og at du jobber ut mot arbeidsgivere som trenger arbeidskraft.

• Søke inn til tiltak ved behov.

• Samarbeide tett med bydelens øvrige tjenester, næringsliv, helsesektor, frivillig sektor m.fl.

• Besvare henvendelser fra NAV kontaktsenter

• Vakter i publikumsmottaket kan forekomme ved behov

Kvalifikasjoner

• Minimum 3-årig relevant og godkjent høyere utdanning. Fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid, men annen relevant høyskoleutdanning på minimum bachelornivå vil kunne bli vurdert. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

• Ønske om videreutdanning innen økonomisk rådgivning eller annen relevant kompetanse innen økonomifaget.

• God tallforståelse

• Erfaring fra saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i Nav og god kjennskap til NAVs fagsystemer (Fasit, Modia, Gosys).

• Erfaring som mottakskonsulent er ønskelig

• Ønskelig med god arbeidsmarkedskompetanse og erfaring fra arbeidsrettet brukeroppfølging eller karriereveiledning

• Det stilles krav om gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

• Du har gode kommunikasjonsferdigheter og gode serviceholdninger.

• Du liker å være tilgjengelig for folk, er uredd og har god forståelse for mennesker i sårbare situasjoner som har behov for Nav

• Du er god på relasjonsbygging og samarbeid, og bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.

• Du er kreativ, løsningsorientert og har troen på at alle mennesker til tross for ulike utfordringer eller kulturell bakgrunn kan få en jobb.

• Du har god fremdrifts- og gjennomføringsevne, og kan disponerer tiden din godt

• Du er trygg på egen kompetanse og beholder roen i stressede situasjoner.

• Du har stor arbeidskapasitet, og evner å håndtere høyt arbeidstempo og uforutsigbarhet

• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.

• Gode muligheter til personlig og faglig utvikling.

• Aktive og engasjerte kollegaer i et spennende arbeidsmiljø.

• Stilling som fagkonsulent i lønnsramme 057, lønnstrinn 43 – 45

• God pensjonsordning gjennom Oslo pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Bjørg Kristin Teigen, Avdelingsleder PM, 46 44 40 11, bjorg.kristin.teigen@nav.no

Arbeidssted

Sørkedalsveien 150 b
0754 OSLO

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4469485518
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.01.2022

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Publikumsmottak, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker orgnr: 991381295
Kort om arbeidsgiver

I Bydel Vestre Aker har vi som målsetning å skape selvstendighet, mestring, trygghet og fellesskap gjennom våre tjenestetilbud. Våre ansatte er en viktig ressurs i dette arbeidet, og vi er opptatte av å rekruttere dyktige medarbeidere som ønsker å skape gode fremtidsrettede tjenester for bydelens beboere. Bydelen ligger vest i Oslo med kort vei til sentrum, og det bor ca. 50 000 innbyggere her.

Bydel Vestre Aker er en røykfri arbeidsplass, og dette innebærer at det er røykfri arbeidstid på alle våre tjenestesteder. Bydel Vestre Aker ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler byens befolkning. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Bydelen legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Kontor, forvaltning og saksbehandling
Sted OSLO (Adresse: Sørkedalsveien 150 b Postnr: 0754)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 27-01-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/287c6f5e-52fa-4434-b486-aeb0a7b0fc2a
XML_STILLING

Ledig stilling: Fagkonsulent/mottakskonsulent med spesialisering i økonomisk rådgivning - Publikumsmottak, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker