Fagutviklingssykepleier – Valentinlyst hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Health and social care Nurse

(2 weeks ago)

 • TRONDHEIM
 •  Post Date: 14. January 2022
 •  Expire date: 13. February 2022
Job Description

Published 14-01-2022
Deadline: 13-02-2022

 

Fagutviklingssykepleier

Ved Valentinlyst hjemmetjeneste er det ledig en nyopprettet fast 100 prosent stilling som fagutviklingssykepleier.

Vi søker etter en tydelig og trygg fagutviklingssykepleier som er opptatt av gode tverrfaglige vurderinger hvor pasientmedvirkning står sentralt. Som fagutviklingssykepleier skal du bidra til å heve kvalitet på tjenestetilbudet til pasientene, være en pådriver for fagutvikling, en støtte til lederteamet og arbeide systematisk med faglig utvikling

Fagutvikler en funksjon som har delegert myndighet direkte fra enhetsleder innen sitt arbeids- og ansvarsområde og står for den praktiske driften av enhetens faglige utviklingsarbeid, delegert fra lederteam. Fagutvikler forventes å ha et nært samarbeid med lederteam og jobber på bestilling fra avdelingsleder/lederteam og fungerer som en støtte i utviklingsprosessen sammen med lederteam og den enkelte avdelingsleder. Fagutvikler jobber systematisk og helhetlig i enheten og har et langsiktig perspektiv.

Valentinlyst hjemmetjeneste er en enhet som er i utvikling og vi har fokus på faglig utvikling. Vi har ett godt og inkluderende arbeidsmiljø og som fagutvikler hos oss blir du en aktiv deltager i ett tverrfaglig team bestående av sykepleiere, vernepleier, ergoterapeuter, helsefagarbeidere og avdelingsledere.

Enheten er en av 13 enheter som gir bistand til hjemmeboende innenfor ett geografisk område område. Vi har en svært varierende pasientgruppe der ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling for våre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Fagutvikler skal avhengig av behovet på enheten sørge for:

 • I samarbeid med lederteam sørge for at det utarbeides prosedyrer og dokumenter for enheten i kvalitetssystemet, samt ha ansvar for at disse blir implementert, etterlevd og vedlikeholdt
 • At ny kunnskap implementeres i enheten, i nært samarbeid med lederteam.
 • Å initiere, utvikle, koordinere og bistå ved kompetanseutviklende aktiviteter på områder som er sentrale for tjenestekvalitet
 • Være en pådriver for fagutvikling
 • Tilrettelegge praktisk og teoretisk opplæring for nytilsatte i dialog med lederteamet.
 • At medarbeidere har tilbud om kompetanseheving – internt.
 • Delta aktivt i opplæring og oppfølging av kartleggingsredskaper som blant annet VIPS og HPH
 • Planlegge og gjennomføre fagdager i samarbeid med lederteam.
 • Utvikle og vedlikeholde samarbeidet med utdanningsinstitusjoner som videregående skole, høgskole og universitet.
 • Er enhetens kontaktperson ut mot eksterne samarbeidspartnere med hensyn til fagutvikling og kompetanseheving for ansatte.
 • Fagutvikler jobber helhetlig i enheten og har et langsiktig perspektiv. Dette betyr også ivaretakelse av fagutvikling til superbrukere/ressurspersoner.
 • Fagutvikler jobber 50 % klinisk og tilhører sitt eget arbeidslag hvor fagutvikler utfører oppgaver på lik linje med de andre på arbeidslaget. Det er viktig at fagutvikler jobber i miljøet for å kunne ha kjennskap til enhetens behov og utfordringer.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med arbeidserfaring i minimum 3 år.
 • Relevant klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten
 • Relevant videreutdanning
 • Veiledningskompetanse
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide strukturert og målrettet i det daglige for å oppnå langsiktige målsetninger.
 • Du innehar meget gode samarbeidsevner.
 • God kommunikasjonsferdigheter
 • Gode IT kunnskaper
 • Du bidrar aktivt med ditt faglige engasjement og stabilitet til et høyt kompetansenivå og ett godt arbeidsmiljø på enheten
 • Evne til å takle et høyt tempo og gjøre gode vurderinger ved uforutsette hendelser.
 • Evne til å tydelig anerkjenne tverrfaglig kompetanse og er nytenkende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt og det er nødvendig med minst to referanser.

Vi tilbyr

 • Stor påvirkning på din arbeidsplan via ønskeplan. 50 prosent av stillingen vil være utviklingsarbeid og 50 prosent pasientnært arbeid med hver tredje helg.
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fagdager
 • God opplæring og god veiledning fra din avdelingsleder
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Guro Kuvås, Enhetsleder, 95263791

Arbeidssted

Anders Estenstads veg 7
7046 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trondheim kommune

Referansenr.:4462738043
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 13.02.2022

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Valentinlyst hjemmetjeneste, Trondheim kommune orgnr: 987969636
Kort om arbeidsgiver

Åpen — kompetent — modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må fremlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted TRONDHEIM (Adresse: Postnr: 7046)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 13-02-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/a4f64107-3b7f-4580-98cf-dd7ad3901dc6
XML_STILLING

Ledig stilling: Fagutviklingssykepleier - Valentinlyst hjemmetjeneste, Trondheim kommune