Handyman – Ola Lie Bethling

Natur og miljø Jordbruk og dyrehold

(1 week ago)

Job Description

Published 15-05-2024
Deadline: 05-06-2024

 

Handyman

STILLINGSUTLYSNING
Søker gårdsmedarbeider i fulltidsstilling.

Arbeidsoppgaver: 3 timer husdyrstell og 4,5 timer gårdsarbeid (skogsarbeid, traktorkjøring, vedlikehold m.m.). Stillingens innhold kan tilpasses ulike egenskaper og kunnskapsnivå.

Hva vi ser etter

Looking for a handyman

Arbeidsoppgaver

STILLINGSUTLYSNING

Søker gårdsmedarbeider i fulltidsstilling.

Arbeidsoppgaver: 3 timer husdyrstell og 4,5 timer gårdsarbeid (skogsarbeid, traktorkjøring, vedlikehold m.m.). Stillingens innhold kan tilpasses ulike egenskaper og kunnskapsnivå.

Lønn etter kompetanse. Dersom du ikke har kunnskaper eller erfaring fra landbruksvirksomhet tidligere, men er lære- og arbeidsvillig, betales kr. 200,- per time.

Er du en praktiker uten fagbrev med lang erfaring fra relevant bransje, betales mellom kr. 230,- og 260,- per time, avhengig av kunnskap/erfaring.

Har du fagbrev, for eksempel i tømmerfaget eller landbruksmekanikerfaget, betales kr. 300,- per time.

Arbeidssted: Skage i Namdalen. Rimelig utleiebolig tilgjengelig på gården.

Er du interessert eller har spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. __________.

JOB ADVERTISEMENT

Seeking farm employee in full-time position.

Work tasks: 3 hours of livestock care and 4.5 hours of farm work (forestry, tractor driving, maintenance, etc.). The content of the position can be adapted to different skills and knowledge levels.

Salary according to competence. If you have no previous knowledge or experience of agricultural activities, but are willing to learn and work, you will be paid NOK. 200 per hour.

If you are a practitioner without a trade certificate with extensive experience in the relevant industry, you will be paid between NOK. 230,- and 260,- per hour, depending on knowledge/experience.

If you have a trade certificate, for example in carpentry or agricultural mechanics, you will be paid NOK. 300 per hour.

Place of work: Skage in Namdalen. Affordable rental accommodation available on the farm.

If you are interested or have any questions, please contact us

Vi tilbyr

Mulighet for fleksibel arbeidstid

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Ola Lie Bethling orgnr: 978059287
Kort om arbeidsgiver

Farm whit pigs and bulls

Webside
Bransje Natur og miljø
Yrke Jordbruk og dyrehold
Sted SKAGE I NAMDALEN (Adresse: Elvsetvegen 142 Postnr: 7860)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Privat
Krav Unknown
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist 05-06-2024


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/9066c360-b767-4ea8-937e-1f625a069d4a
Stillingsregistrering