This job has Expired

Helsefagarbeider – Ryen Helsehus

Health and nursing Health worker

(7 months ago)

 • Norge, Oslo
 •  Post Date: 19. October 2019
 •  Expire date: 5. November 2019
Job Description

Published 18 Oct 2019 15:45:03
Deadline: 04.11.2019


Ryen Helsehus

Økernveien 151
0580 OSLO

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Sykepleierstudenter, medisinerstudenter og helsefagarbeidere til helgestillinger og ekstravakter

Org. nr: – Stillingsident: 4145130963 Presentasjon av stillingen:
Vil du har en lærerik og spennende jobb?

Ryen helsehus ble etablert som ett av Oslo kommunes fire helsehus 1. juli 2015. Vi har 133 korttids- og rehabiliteringsplasser, primært fra bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Våre pasienter skal oppleve et målrettet opphold hvor “hjem igjen” er fokus helt fra pasienten ankommer helsehuset.
Vi har kun faglærte ansatte, både faste og tilkallingsvikarer. Vi søker nå etter flere tilkallingsvikarer, med primært kveld -og helgejobbing.

Avdelingene er organisert med hovedansvar for ulike fagområder i tillegg til ordinære korttids- og rehabiliteringspasienter:

Post 1: Mottak, samt pasienter som er i behov av avansert behandling.
Post 2: Rehabilitering.
Post 3: Demens.
Post 4: Palliasjon og rehabilitering.

Ryen helsehus vil være en verdifull arena for læring parallelt med studier. Hos oss vil du både kunne øke din kompetanse innen et særskilt fagfelt og kunne styrke din generelle sykepleiekompetanse gjennom et tett samarbeid med både sykepleiere og andre ulike faggrupper.

Kun søknad via link i annonsen vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte pleie, samt påse at alle oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
 • Du blir en del av en ansattgruppe som er tverrfaglig sammensatt, og som har et felles mål om å bidra til at pasienten skal kunne reise hjem og bo hjemme.
 • Du har hverdagsmestring i fokus, og setter tverrfaglig samarbeid høyt
 • Ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, og kollegaer ved behov.
 • Sørge for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleierstudent, medisinerstudent eller helsefagarbeider.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende norskprøve 3/B2.
 • Basiskunnskaper innen IKT.
 • Erfaring med Gerica, eller annet elektronisk dokumentasjonssystem.

Utdanningsretning

 • Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper

 • Setter pasientens ønsker og behov i fokus, og er fleksibel.
 • Viser engasjement, redelighet og respekt.
 • Har gode samarbeidsevner, men liker også å jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby deg jobb i et viktig samfunnsmessig område som stadig er under utvikling.
 • Mulighet for å jobbe i fast helgestilling.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og gode kollegaer.
 • God læringsarena

Kontaktinformasjon


Merete Solberg Prestrud, Avdelingssykepleier, 21802180, meretesolberg.prestrud@sye.oslo.kommune.no

Arbeidssted


Økernveien 151
0580 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4145130963
Stillingsprosent: 20%
Søknadsfrist: 04.11.2019 PAM

Stillingsnummer: 0330-2019-10-106 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Sykepleierstudenter, medisinerstudenter og helsefagarbeidere til helgestillinger og ekstravakter for Ryen Helsehus

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10153653

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Ryen Helsehus
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Oslo (Postnr: 0580)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 04.11.2019