Open job position: Helsefagarbeider – Sofienbergsenteret

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 29 Aug 2019 09:21:02
Deadline: Unknown


Sofienbergsenteret

Helgesens gate 62
0558 OSLO

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød.

Sofienberghjemmet har 85 beboere fordelt på 5 avdelinger, tre somatiske avdelinger, en avdeling for mentalt klare samt og en skjermet enhet. I tillegg har vi dagsenter med 20 plasser.
Sykehjemmet ligger på Sofienberg, like inntil Sofienbergparken. Sofienberghjemmet drives som et moderne og stort sykehjem like ved hjerte av Grünerløkka.
Det legges stor vekt på kulturarbeidet med ulike kulturopplevelser i alle rom. Sykehjemmet skal gi et helhetlig tjenestetilbud til beboerne, der den enkeltes livshistorie med beboers ønsker og behov legger grunnlaget for ulike aktivitet.
Sykehjemmet har stor grad av tverrfaglig kompetanse, høy tetthet av sykepleiere, hjelpepleier/omsorgsarbeidere, overlege i 100 % stilling, kultur- og frivilligleder, samt fysioterapeut, ergoterapeut og prest.
Gerica brukes som dokumentasjons- og kommunikasjons-verktøy.

Helsefagarbeider/Hjelpepleier

Org.nr.:944 384 448 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Kirkens Bymisjon er en ideell aktør innen eldreomsorge i Oslo, og Sofienberghjemmet er ett av fire sykehjem Kirkens Bymisjon drifter. Vi legger stor vekt på å gi våre beboere kvalitetstfull pleie og omsorg med høy faglig standard. Personsentret omsorg står høyt og vi legger vekt på at alle har krav på å bli møtte med den samme verdighet, respekt og omsorg uansett livssituasjon. Vi legger vekt på å gi beboerne opplevelser i hverdagen og å se den enkelte.

Har du lyst til å være med på laget ?

Arbeidstid :

Helgestillinger og ekstravakter.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve god pleie og omsorg i tråd med gjeldne krav til kvalitet.
 • Bidra til at Sofienberghjmmet fremstår som beboernes hjem , med hjemmets rett til selvbestemmelse og egenart.
 • Bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Autorisert Helsefagarbeider / hjelpepleier
 • Ansvarsbesvisst og engasjert.
 • Gode samarbeidsevner og godt humør.
 • Gode kommuniksasjonsevner, gode skriftlige norskkunnskaper ( min. B2 nivå) og digitale ferdigheter.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Opplæringsdager
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • en meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • Lønn etter avtale/etter tariffavtale
 • Pensjonsordning

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og målsettinger.

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelingsleder Thomas Langeland, thomas.langeland@bymisjon.no, eller avdelingsleder Mette Thilesen, mette.thilesen@bymisjon.no.

Søkandsfrist 10.9.19.

Tiltredes snarest eller etter avtale. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Thomas Langeland, Mobil +47 41503470, Epost: thomas.langeland@bymisjon.no PAM

Stillingsnummer: 0315-2019-08-207 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Helsefagarbeider/Hjelpepleier for Sofienbergsenteret

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10120991

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sofienbergsenteret
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Oslo (Postnr: 0558)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback