Helsesjukepleiar – Tokke kommune

Health and social care Nurse

(7 hours ago)

  • DALEN
  •  Post Date: 7. April 2021
  •  Expire date: 7. April 2021
Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: Unknown

 

Helsesjukepleiar

Søknadsfrist: 25 april 2021
Tokke kommune søkjer etter helsesjukepleiar i 100 % vikariat/prosjektstilling frå
Snarast til 31.12.2021 som delvis kan bli vidareført i 1-2 år.
Vikariatet/prosjektstillinga er tillagt ordinært arbeid innan helsestasjons- og skulehelseteneste etter gjeldande lovverk og nasjonalfaglege retningsliner.
Helsestasjons- og skulehelsetenesta er organisert i avdeling helse.
Hovudansvarsområde

Utøve teneste for born og ungdom og familiar etter gjeldande lovverk

Helsestasjonsverksemd

Skulehelseteneste

Helsestasjon for ungdom

Anna førebyggjande helsearbeid

Sakshandsaming innan fagfeltet
Kvalifikasjonar

Offentleg godkjend sjukepleiar med godkjend vidareutdanning som helsesjukepleiar

Offentleg godkjend sjukepleiar med anna relevant utdanning kan også søkje

Erfaring innan helsestasjon og skulehelseteneste er ynskjeleg

Kjennskap til elektronisk pasientjournal er ein fordel

Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt
Vi søkjer ein person som:

Er utviklingsorientert, handlekraftig og fleksibel

Har gode evner til å kommunisere og til å skape ein god arena for samarbeid

Har evne til å jobbe sjølvstendig

Har evne og vilje til tverrfagleg samarbeid

Likar utfordringar

Har pasient i fokus

Har førarkort klasse B
Løn etter avtale.
Politiattest ikkje eldre enn 3 månader må leverast før tilsetting.
Kommunen har tilgjengeleg bustad.
Det er god tilgang på barnehageplass.
Nærare opplysningar om stillinga kan rettast til avdelingsleiar helse, Evy Katrin Aamlid, på telefon 35075530 eller mobil 41100975.
I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
Søknad skal sendast på elektronisk skjema som du finn her
Velkomen som søkjar!

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Tokke kommune orgnr: 974610124
Kort om arbeidsgiver
Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted DALEN (Adresse: Postnr: 3880)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist Unknown


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/03efe36b-f048-403e-9993-d71e9e112c15
DEXI
https://www.tokke.kommune.no/helsesjukepleiar.6379015-489519.html

Ledig stilling: Helsesjukepleiar - Tokke kommune