Hvilende nattevakt x 3 fast – Karmøy kommune

Health and social care Health

(4 hours ago)

  • KOPERVIK
  •  Post Date: 16. October 2020
  •  Expire date: 27. October 2020
Job Description

Published 16-10-2020
Deadline: 27-10-2020


Hvilende nattevakt x 3 fast

Beskrivelse av arbeidsplass

Tomasvegen 17 og Litlabjørgveien består av omsorgsboliger organisatorisk underlagt Bolig – og miljøarbeidertjenesten, avdeling Norheim, og er et botilbud for voksne personer med utviklingshemming. Vi har kvalitet i fokus, og jobber systematisk med kompetanseheving og etablering av heltidskultur i virksomheten. Det arbeides med å etablere en felles faglig plattform for tjenesteytingen basert på Positiv adferdstøtte (PAS), målrettet miljøarbeid og e-læringskurs gjennom samordningsrådet for utviklingshemmede. Vi har spennende faglige utfordringer, dyktige og engasjerte medarbeidere, felles fagsamlinger og gode ordninger for videreutdanninger. Vi har en sprek arbeidstidsordning bygd opp av brukerbehov. Stillingene som lyses ut er: 2 x faste hvilende natt på 51,64 % (lønnet 28,49 %) i Austbøvegen og 60,09 % (lønnet 30,52 %) hvilende natt i Litlabjørveien. Det må opplyses i søknad hvilken stilling en søker.

Ansvarsområde

-Oppfølging av brukernes tiltaksplaner, samt avdelingens prosedyrer og retningslinjer
-Faglig oppfølging og kvalitetsutvikling
-Det er utarbeidet egen rollebeskrivelse for stillingen
-Det er utarbeidet rutiner og prosdyrer for nattevakter

Arbeidsoppgaver

-Daglig dokumentasjon av helsehjelp og miljøarbeid – utarbeiding og evaluering av tiltaksplaner i PROFIL
-Oppfølging av våre brukere på nattestid og i morgenrutiner
-Praktisk bistand og opplæring, omsorg og ivaretaking av våre brukere i henhold til enkeltvedtak
-Inneha gode egenskaper til og ta imot veiledning, og å gi veiledning – ansvarlig for faglig veiledning av brukerteam og kollegaer
-Legemiddelhåndtering
-Andre oppgaver delegert til avdelingen

Kvalifikasjoner

Vi søker etter autorisert helsefagarbeider.
Det er ønskelig med erfaring innen målrettet miljøarbeid og brukergruppen utviklingshemmede.
Personlig egnethet gis avgjørende betydning.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

  • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
  • å jobbe målrettet og resultatorientert
  • å gi og ta imot veiledning
  • å arbeide selvstendig og strukturert

Vi kan tilby

  • faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen

Slik søker du

Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.

Vi minner om at eposter sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilteret ditt. Vi oppfordrer derfor til at du sjekker dette i perioden etter du har sendt en jobbsøknad.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Karmøy kommune orgnr: 974569752
Kort om arbeidsgiver

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.I kommunen er det ca 3200 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted KOPERVIK (Adresse: Postnr: 4250)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 27-10-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/a1e5a874-8f1d-4b7c-aa34-ec06ceaf40f7
DEXI
https://enterprise.karmoy.kommune.no/recruitment/opening?5

Ledig stilling: Hvilende nattevakt x 3 fast - Karmøy kommune