Kokk ved Vik Bygde- og sjukeheim – Vik Bygde- Og Sjukeheim

Reiseliv og mat Kokk

(2 weeks ago)

  • VIK I SOGN
  •  Post Date: 24. January 2023
  •  Expire date: 13. February 2023
Job Description

Published 24-01-2023
Deadline: 13-02-2023

 

Kokk ved Vik Bygde- og sjukeheim

Me har ledig

100 % fast stilling som kokk frå snarast.

Arbeidstid: turnus inkl. helg.

Kvalifikasjonskrav

Fagbrev som kokk, eller liknande relevant praksis.

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Løns- og tilsetjingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår etter komunalt avtaleverk.

Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Den som vert tilsett må levera politiattest og helseattest av ny dato.

Andre opplysningar

Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du grunngje dette i søknaden.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt på tlf. 57 69 82 00.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Vik Bygde- Og Sjukeheim orgnr: 975270483
Kort om arbeidsgiver

Vik kommune haromlag 2560 innbyggjarar. Hovudnæringane er landbruk og industri, itillegg til reiseliv og andre tenesteytande næringar. Vik ligg ved innfallsporten til Stølsheimen landskapsvernområde og er ein av fire vertskommunar for Nærøyfjorden verdsarvområde.

Kommunen er elles kjend for eit rikt organisasjonsliv med gode og varierte tenestetilbod.Tenestemålet er nynorsk.

Vik kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 330 tilsette fordelt på ca 270 årsverk og eit brutto driftsbudsjett på 330 mill.kr.

Webside https://www.vik.kommune.no
Bransje Reiseliv og mat
Yrke Kokk
Sted VIK I SOGN (Adresse: Fjordavegen 1 Postnr: 6891)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist 13-02-2023


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/9a06003c-8d3a-420b-9dff-25d8b9d889f3
Stillingsregistrering

Ledig stilling: Kokk ved Vik Bygde- og sjukeheim - Vik Bygde- Og Sjukeheim