Open job position: Lektor (videregående skole) – Ringsaker videregående skole

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 13 May 2019 08:45:01
Deadline: Unknown


Ringsaker videregående skole

2383 BRUMUNDDAL

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE er en kombinert skole med ca. 700 elever og 150 ansatte. Vi har utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, samt studiespesialisering. Skolen har en god kjønnsmessig fordeling blant sine ansatte og vil søke å opprettholde balansen ved nye tilsettinger. Informasjon om skolen finnes på vår hjemmeside: www.ringsaker.vgs.noHedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Les mer om regionreformen: https://www.innlandetfylke.no/

Ringsaker videregående skole – undervisningsstilling innen elektrofag og teknikk og ind. produksjon

Stillingsinformasjon


Ringsaker videregående skole har fra 01.08.2019 ledig inntil 100% vikariat som lærer i programfag innenfor utdanningprogrammene elektro og teknikk og industriell produksjon (TIP). Søkere må fortrinnsvis ha undervisningskompetanse i fagene elenergi på elektrofag, og i faget teknisk tjenester på TIP.
Søkere med annen relevant undervisningskompetanse kan også vurderes, da skolen vil legge vekt på at fagmiljøene får dekket og styrket sitt samlede behov.

Vi søker


Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og bidrar til skolens utviklings- og endringsprosesser. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole.

Vi stiller krav om

  • god pedagogisk forståelse
  • gode samarbeidsevner
  • bred faglig kompetanse
  • vilje til å ta del i utviklingsarbeid
  • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
  • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

  • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
  • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet


Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes


Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0412-2019-05-36 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Ringsaker videregående skole – undervisningsstilling innen elektrofag og teknikk og ind. produksjon for Ringsaker videregående skole

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10054709

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Ringsaker videregående skole
Bransje Videregående skole]
Yrke Lektor (videregående skole)
Sted Brumunddal (Postnr: 2383)
Stillingstype Vikar
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback