PP-rådgiver – PDS, Pedagogisk senter- PP-tjenesten

Transport og lager Tog-, sporvogn- og vegtrafikk

(4 days ago)

 • JESSHEIM
 •  Post Date: 23. February 2021
 •  Expire date: 1. March 2021
Job Description

Published 23-02-2021
Deadline: 01-03-2021


PP-rådgiver

Org. nr: – Stillingsident: 4342977681 Presentasjon av stillingen:
Støtte- og veiledningstjenester innenfor skole og barnehage er samordnet i Pedagogisk senter. Senteret består av to avdelinger, avdelingen PP-tjenesten og avdelingen Kompetanse- og veiledningstjenesten. Samordningen skal styrke det tverrfaglige arbeidet som skal støtte læring og utvikling i skoler og barnehager. Pedagogisk senter har i alt 45 årsverk, og har et godt arbeidsmiljø med delingskultur og fokus på å gjøre hverandre gode. Vår visjon er ” Sammen for barn, unge og voksnes inkludering, likeverd og utviklingsmuligheter” . Pedagogisk senter er stedet for deg som ønsker å være del av et bredt sammensatt fagmiljø med ønske og vilje til endring og utvikling. Stillingen er plassert i PP-tjenesten. Vi lyser ut en 100 % fast stilling som PP-rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Utrednings- og sakkyndighetsarbeid på områder lovverket krever det
 • Intern og ekstern organisasjonsutvikling
 • Veiledning/rådgiving i barnehage og skole
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i ressursteam for barnehage og skole

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad/hovedfag eller embetseksamen fra universitet eller høgskole innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende
 • Utrednings- og testkompetanse
 • Veilednings- og rådgivningskompetanse
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter i norsk
 • Stillingen forutsetter førerkort, egen bil disponeres
 • Personlig egnethet vektlegges
 • I tillegg ønskes:
  • Erfaring med/kjennskap til språk-, lese- og skriveopplæring
  • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten

Personlige egenskaper

 • God på relasjoner, samhandling og samarbeid
 • Selvstendig, strukturert og effektiv
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Evne til å jobbe på individ-, gruppe- og systemnivå
 • Motivasjon og lyst til å være med å utvikle tjenesten faglig og sosialt
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn: SKO 7249 gruppe 2.4. Stillinger med krav om mastergrad. Årslønn i 100 % stilling fra kr. 516.400 til kr. 625.100 (etter ansiennitet).

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enkeltvise opplæringsplaner, Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell, som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attesten skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som oppfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 mnd.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkerportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25

Kontaktinformasjon

Åsa Forsell, Avdelingsleder PP-tjenesten, 45217139, asa.forsell@ullensaker.kommune.no
Anne Cathrine Skytterholm, Enhetsleder Pedagogisk senter, 93029399, anne.cathrine.skytterholm@ullensaker.kommune.no

Arbeidssted

Aktivitetsveien 25
2069 Jessheim

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:4342977681
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.03.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver PDS, Pedagogisk senter- PP-tjenesten orgnr: 974551128
Kort om arbeidsgiver

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling — sammen vil vi MER ».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

Webside
Bransje Transport og lager
Yrke Tog-, sporvogn- og vegtrafikk
Sted JESSHEIM (Adresse: Aktivitetsveien 25 Postnr: 2069)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 01-03-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/6c53fbd4-27f8-4b62-b7df-53cdecec3c8b
XML_STILLING

Ledig stilling: PP-rådgiver - PDS, Pedagogisk senter- PP-tjenesten