Open job position: Psykiatrisk sykepleier – Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 13 Mar 2019 09:10:10 +0100
Deadline: 26.03.2019


Universitetssykehuset Nord-Norge HF

9291 TROMSØ

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier – Døgn 2 – Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har allmennpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-ansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i to seksjoner; poliklinisk seksjon og døgnseksjon.

Døgnseksjonen består av tre sengeenheter; Døgn 1 og Døgn 2 lokalisert i Tromsø og Døgn Storsteinnes.
Døgn 2 har 10 plasser og gir som del av døgnseksjonen tilbud om akutte og elektive innleggelser. Behandlingstilbudet består primært av samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet, gruppetilbud, nettverksarbeid og ev. medikamenter.

Den faglige profilen er preget av brukermedvirkning og relasjons- og nettverksarbeid. Det vektlegges å tilrettelegge for at pasienten kan delta i utforming og evaluering av eget behandlingstilbud.

Døgn 2 har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe.

Utlysningen gjelder 2 faste 100% stillinger. Oppstart i stilling etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og ivaretakelse av pasientene
 • Opprettelse og oppfølging av behandlingsplaner i nært samarbeid med pasient
 • Samarbeid internt og eksternt med andre faggrupper
 • Samarbeid med pasientens nettverk og hjelpeapparat
 • Delta i utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Journalarbeid
 • Medikamentadministrering
 • Arbeidsplanlegging
 • Praktisk arbeid i enheten

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsevern og rusbehandling, og/eller relasjons- og nettverksarbeid.
 • Det legges vekt på klinisk erfaring med relevant praksis.
 • Erfaring fra samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Må ha kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Må beherske norsk muntlig og skriflig

Utdanningsretning

 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Like varierte utfordringer
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Opplæring vil bli gitt.
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø

Kontaktinformasjon

Ole-Kristian Sæbø, konstituert enhetsleder, 77 62 76 52
Trine Silsand, konstituert enhetsleder, 77 62 83 22

Arbeidssted

 Tromsø

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Ref. nr.:4041192386
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 2
Søknadsfrist: 26.03.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4041192386&company_id=2875898215&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 1902-2019-03-164 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier – Døgn 2 – Universitetssykehuset Nord-Norge HF for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10007889

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Psykiatrisk sykepleier
Sted Tromsø (Postnr: 9291)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 26.03.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback