Job Description

Published 18-09-2023
Deadline: 03-10-2023

 

Spennende vikariat som barnevernleder på Heimdal  

Ved Barne- og familietjenesten Heimdal er det fra 1. januar 2024 – 31. mars 2025 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barnevernleder.

Er du trygg, varm, tydelig og opptatt av innovasjon, kvalitet og samarbeid, kan det være du er vår fremtidige leder for barnevernet i Barne- og familietjenesten (BFT) i Heimdal bydel. 

Barnevernstjenesten er en del av BFT, som er Trondheim kommunes samlede tjenester for barn, unge og deres familier, og omfatter i tillegg til barnevernstjenesten avdelinger for PPT, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjenesten og Trondheimshjelpa.

Barnevernleder har ansvar for fag, personal og økonomi, herunder arbeidsgiveransvar for ansatte i barneverntjenesten. Barnevernleder inngår i et team med fire teamledere og en veileder. Du blir sentral i å bygge en kultur som skaper tillit til barn, foreldre, samarbeidspartnere og innbyggerne. Dette gjør du ved at barnevernets samfunnsoppdrag løses innenfor vedtatte faglige, økonomiske og etiske rammer. Vi ser etter en leder som baserer sitt lederskap på tillit til medarbeidernes kunnskap og legger til rette for at de kan blomstre og utvikle seg i møte med oppdraget. Som barnevernleder har du det daglige ansvaret for at barn, unge og deres familier får den hjelpen de har rett på- og behov for- i henhold til barnevernloven.

I tillegg har kommunen en strategi for barnevernet som vektlegger et sterkt familie- og nettverksfokus, ivaretakelse av ansatte, samt på et barnevern som er åpent og samarbeidende med barn, foreldre og andre aktører. Trondheim har også en overordnet oppvekststrategi for alle som jobber med barn og unge i kommunen, SteinSaksPapir. Denne strategien har som mål å redusere utenforskap gjennom å styrke fellesskapene mellom barn og unge, innbyggerinvolvering, samt løse komplekse oppgaver på tvers. Disse to strategiene er derfor sentrale rammeverk for hele oppvekstområdet. Barn, unge og foreldre i sårbare livssituasjoner er alle voksnes ansvar, og innsatsen krever samarbeid mellom ulike aktører.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god og forsvarlig drift av barneverntjenesten på Heimdal
 • Veilede teamledere og ansatte
 • Sikre lovkrav
 • Klage- og avviksbehandling
 • Internkontroll
 • Rekruttering
 • Sikre kompetanse og kvalitet
 • Utvikle arbeidsmiljø, forebygge sykefravær og turnover
 • Samarbeid med ledere for andre tjenester
 • Legge til rette for nyskapende praksiser med utgangspunkt i fremtidens krav

Kvalifikasjoner

 • Barnevern- eller sosialfaglig utdannelse på minimum bachelornivå
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller relevant erfaring
 • Solid kompetanse og erfaring fra barnevernsfeltet
 • God kjennskap til aktuelle lovverk, god juridisk kompetanse
 • Veilederkompetanse
 • Erfaring fra endrings- og prosessarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Varm og empatisk
 • Bygge relasjoner internt og eksternt
 • Nysgjerrig, undrende med humoristisk sans
 • Systematisk og målrettet
 • Fokus på myndiggjøring og medvirkning i personalgruppa
 • Åpen for andres meninger og erfaringer, fleksibel
 • Kan formulere eget faglig og verdimessig ståsted og kunne gjøre rede for hvordan dette vises i praksis
 • Bygge kultur som preges av mangfold, undring, motforestillinger og begeistring
 • Utfordre eksisterende sannheter
 • Motivert til å prege utviklingen av Trondheim kommune 
 • Du kommuniserer åpnet med omgivelsene både i- og utenfor egen organisasjon, og er med på å skape forutsetninger for positiv samfunns- og byutvikling

Vi tilbyr

 • Et sterkt tverrfaglig lederfellesskap på enheten
 • Deltakelse i byens barnevernledernettverk
 • Støttefunksjoner HR, økonomi og planer
 • Veiledning, individuelt og i gruppe
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte ansatte
 • Lederstøtte fra kommuneledelse
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Thomas Berge Mjølhus, Enhetsleder, 91305194

Arbeidssted

Reier Søbstads v. 22
7078 Saupstad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Referansenr.: 4698414948
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2024
Sluttdato: 31.03.2025
Søknadsfrist: 03.10.2023

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Barne- og familietjenesten Heimdal, Trondheim kommune orgnr:
Kort om arbeidsgiver

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Webside http://www.trondheim.kommune.no
Bransje Helse og sosial
Yrke Sosial
Sted SAUPSTAD (Adresse: Reier Søbstads v. 22 Postnr: 7078)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-01-2024
Søknadsfrist 03-10-2023


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/60acfd17-7c0b-4cd1-9918-11182c53c232
IMPORTAPI

Ledig stilling: Spennende vikariat som barnevernleder på Heimdal   - Barne- og familietjenesten Heimdal, Trondheim kommune