Sykepleier 94 % fast stilling ved avd Stabburet – Sortland kommune

Health and social care Nurse

(2 weeks ago)

  • SORTLAND
  •  Post Date: 15. September 2020
  •  Expire date: 15. September 2020
Job Description

Published 15-09-2020
Deadline: 15-09-2020


Sykepleier 94 % fast stilling ved avd Stabburet

Om stillingen

Det er ledig 94 % stilling som sykepleier ved avd Stabburet ved Lamarktunet Bo – og rehabiliteringssenter
Turnus pt. 3-3-2

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli
vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver

Nødvendig helsehjelp, samt personlig bistand under stel/pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
Samarbeide med pårørende og samhandling med interne og eksterne instanser.
Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon, samt delta i veiledning og opplæring av kollegaer/elever.
Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.
Det må påregnes å arbeide både ute i hjemmetjenesten og inne på Lamarktunet.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
Har grunnleggende IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune

Det legges stor vekt på personlig egnethet, og erfaring fra arbeid med pasienter med demenssykdom

Vi ser etter deg som

En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet. Ser din sykepleierrolle i samspill med andre kollegaer i avdeling.
Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskkompetanse tilsvarende norskprøve B2.
Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sortland kommune orgnr: 974053446
Kort om arbeidsgiver

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted SORTLAND (Adresse: Postnr: 8400)
Stillingstype Fast Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 15-09-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/fc635cc7-9625-49c2-8ad2-ab0aa576d5f6
DEXI
https://visma.sortland.kommune.no/recruitment/opening?4

Ledig stilling: Sykepleier 94 % fast stilling ved avd Stabburet - Sortland kommune