This job has Expired

Job Description

Published 09-12-2019
Deadline: 11-12-2019


Sykepleier/spesialsykepleier søkes til sengepost ved Avdeling for blodsykdommer

Org. nr: – Stillingsident: 4167658622 Presentasjon av stillingen:

Det er ledige vikariater som sykepleier/spesialsykepleier av ulik lengde fra januar 2020 ved sengeposten i Avdeling for blodsykdommer. I tillegg er det ledig en fast 100 % stilling fra 1.4.2020.

Vi er en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte sykepleiere, med stort fokus på godt arbeidsmiljø og faglig kompetanse. Avdelingen er høyspesialisert for diagnostikk og behandling av alvorlige blodsykdommer. Avdelingen har landsfunksjon for behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom, landsfunksjon for allogen stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver, og flerregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon med beslektet giver. Avdelingen har regionfunksjon for pasienter med akutte leukemier, myelomatose og for pasienter med dyp venetrombose som trenger lokal trombolytisk behandling. Pasientgruppen er svært kompleks og som ansatt får man bred faglig medisinsk kompetanse, samt god trening i å observere og behandle akutt kritiske pasienter. Avdelingen har egen intermediærstue med to sengeplasser, og har et godt samarbeid med intensivavdelingen. Avdelingen består av poliklinikk, intermediærstue og sengepost med plass til 30 pasienter, og er lokalisert på Rikshospitalet. Avdelingen har et svært godt arbeidsmiljø, også på tvers av yrkesgrupper. Vi vant arbeidsmiljøprisen 2016.

Er du en sykepleier som liker faglige utfordringer, trives i en varierende hverdag og har et ønske om en arbeidsplass med spennende oppgaver håper vi at du søker hos oss!

Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun elektroniske søknader sendt via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre allogene og autologe benmargstransplantasjoner
 • Sykepleie til hematologiske pasienter
 • Opplæring av nye sykepleiere og veilede studenter i praksis
 • Somatisk observasjon og behandling
 • Administrering av cytostatika, trombolyse behandling, faktorinfusjon og annen medisinsk behandling
 • Støtte og trygge pårørende til kritisk syke pasienter

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig
 • Spesialsykepleiere, fortrinnsvis innen onkologi eller intensiv

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God teamarbeider med gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Løsningsorientert
 • Trives i et aktivt, positivt og travelt miljø
 • Evne til å takle stress i akuttsituasjoner og omprioritere planlagte oppgaver når det er nødvendig
 • Pasientorientert med faglig innsikt
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet for å jobbe hver fjerde helg
 • 5 uker opplæring og introduksjonsprogramNyansattveiledningInternundervisning hver onsdag
 • Faglig seminar for alle yrkesgrupper en gang i året
 • Opplæring på intermediærstue og observasjon av kritisk syke pasienter
 • Utdanningsstillinger innen kreft-, intensiv og master innen klinisk sykepleie

Kontaktinformasjon

Grethe Solvang, Avdelingssykepleier, 2307 3285

Arbeidssted

Sognsveien 20
0851 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo universitetssykehus HF

Referansenr.:4167658622
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 11.12.2019

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Avdeling for blodsykdommer, sengepost orgnr: 874716782
Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted OSLO (Adresse: Sognsveien 20 Postnr: 0851)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 5
Sektor Ikke oppgitt
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 11-12-2019


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/13b8c87e-5b02-48be-8786-cd09bae04074
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier/spesialsykepleier søkes til sengepost ved Avdeling for blodsykdommer - Avdeling for blodsykdommer, sengepost