Job Description

Published 15-05-2024
Deadline: 02-06-2024

 

Tilkallingsvikarer i medleverturnus til omsorgstiltak i Aurland og Årdal

I Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr vi heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer. Dette gjelde tjenester knyttet til ulike psykiske lidelser og/eller utviklingshemming, både til barn, unge og voksne.

Vi søker nå etter tilkallingsvikarer som kan være med å styrke vårt team i Aurland og/eller Årdal gjennom sommeren og mot høst og vinter. Alle våre ansatte i disse to omsorgstiltakene jobber medleverturnus, hvor man er på jobb 2-4 døgn i strekk.

Som vikar i Ecura trenger vi deg som vil bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får så gode dager som mulig. Dette jobber vi med gjennom å skape helhet, forutsigbarhet og trygge rammer. Vi setter våre mål etter våre verdier (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse.

Målet er å være en ledende aktør, og per i dag er vi eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø).

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus, dag og kveld vakter, nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsdager
 • En stødig aktør i stadig utvikling

Ønskede kvalifikasjoner hos deg:

 • Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor)
 • Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning
 • Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette en forskjell
 • Førerkort til bil
 • Gode norskferdigheter og noe IT-kompetanse
 • Godt menneskesyn og sunn innstilling
 • Gjerne relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og Endringsorientert
 • Omsorgsfull (Cura), raus og har godt humør
 • Opptatt av Utvikling for deg selv og andre
 • I stand til å ta ansvar og har gode refleksjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilstreber kjønnsbalanse i tiltakene og oppfordrer i dette tilfelle menn til å søke.

Oppsummert er det en fordel om du har noe erfaring. Vi er rause i møte med andre mennesker, for eksempel de som søker jobb hos oss. Samtidig trenger vi å finne ut om vi kan ha bruk for hverandre. Vi ønsker oss ansatte som bidrar med engasjement og som tåler at vi samarbeider og diskuterer for å finne gode løsninger.

Stillingen krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk.

Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Ecura Bo og Habilitering, region Vest orgnr: 980445534
Kort om arbeidsgiver

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom “Helsekursportalen” tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sosial
Sted AURLAND (Adresse: . Postnr: 5745)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Privat
Krav Unknown
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist 02-06-2024


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/f30eef54-3d50-40cf-aae3-d3d5ceaffc46
Stillingsregistrering