Job Description

Published 21-06-2020
Deadline: 10-08-2020


Veiledere – NAV Midt-Telemark

Org. nr: – Stillingsident: 4251680134 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 1 fast stilling som veileder ved NAV Midt-Telemark.

NAV Midt — Telemark ivaretar innbyggere og arbeidsgivere i Bø, Nome og Sauherad. Vi holder til i sentrale lokaler i Bø. Stillingen som veileder ligger til oppfølgingsavdelingene i kontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsrettet oppfølging av brukere som står utenfor arbeidslivet
 • Betjene publikumsmottak
 • Vurdere brukers muligheter på arbeidsmarkedet
 • Motivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitet
 • Veilede brukere og arbeidsgivere i bruk av digitale løsninger
 • Bidra til å videreutvikle NAVs samarbeid med lokalt næringsliv, bygge nettverk og samhandle med arbeidsgivere og brukere
 • Bidra til forbedring og utvikling

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • 3-årig relevant utdanning fra høgskole eller universitet tilsvarende minimum Bachelor-nivå (f.eks helsefaglig, sosialfaglig, samfunnsfaglig, eller markedsføring/salg), annen relevant utdanning eller erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Digitale ferdigheter og er flink til å bruke digitale verktøy i arbeidet

Vi ønsker at du:

 • Har relevant erfaring og kompetanse innen veiledning og/eller oppfølging
 • Har erfaring og kunnskap om arbeidsinkludering
 • Har erfaring med å jobbe med mennesker som befinner seg i ulike livssituasjoner
 • Kjennskap til lov om sosiale tjenester
 • Forståelse for og kjennskap til arbeidsmarkedet og næringslivet i regionen

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet, omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evner å motivere og stille krav til våre brukere
 • Har evne til å arbeide i team og er vant med å ta ansvar for egen læring og utvikling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner ovenfor brukere, kolleger og samarbeidspartnere
 • Er løsningsdyktig og vet hva som skal til for å skape resultater

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 1408 førstekonsulent, med lønnsspenn kr 442 300 — 488 000
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Kontaktinformasjon

Anne Mari Tufte, Avdelingsleder , 916 89 498
Tore Presterud Astad, Avdelingsleder , 915 21 241

Arbeidssted

Stasjonsvegen 14
3800 Bø i Telemark

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4251680134
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.08.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Midt-Telemark, NAV orgnr: 974597780
Kort om arbeidsgiver

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller “hull i CV” om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Kontor, forvaltning og saksbehandling
Sted BØ I TELEMARK (Adresse: Stasjonsvegen 14 Postnr: 3800)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 10-08-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/98fa9d0b-95d7-4031-aee9-4ce96ce248f1
XML_STILLING

Ledig stilling: Veiledere - NAV Midt-Telemark - Midt-Telemark, NAV