Denne stillingen har utløpt

Lærer (språkkurs) – SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK

Kindergarden Laerer sprakkurs

(8 måneder siden)

Stillingsbeskrivelse

Published 28 Oct 2019 10:44:03 +0100
Deadline: Unknown


SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK

Kalkviksvei 1
8690 HATTFJELLDAL
Telefon: 45616915
E-post: lars.marken@samisk365.no Web: https://www.facebook.com/samisk365.no/

Åarjelsaemien vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark er en virksomhet eid av Kunnskapsdepartementet. Ansvaret for styringen av virksomheten er delegert til Utdanningsdirektoratet. Formålet med statlige samiske opplæringsvirksomheter er at de skal bidra til å holde oppe og utvikle samisk identitet, språk og kultur. Åarjelsaemien vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland. Virksomheten gir tilbud om fjernundervisning i sørsamisk til elever fra 1.-10. klassetrinn og i videregående opplæring. Språksamlinger er også en del av tilbudet.

Ønsker du å jobbe som språkkonsulent i en virksomhet med høye ambisjoner om å tilby gode tjenester i sørsamisk?

Vi har fra 01.01..2020 inntil 2 ledige stillinger som språkkonsulent i sørsamisk, fast og vikariat.

Arbeidsoppgaver

¿ Fjernundervisning av elever i samisk.

¿ Bidra ved work shops for skoler som følger «kunnskapsløftet samisk»

¿ Delta på språksamlinger

¿ Du må like å arbeide i team og ta et felles ansvar for elevene og det pedagogiske arbeidet

¿ Andre oppgaver ved behov og etter kvalifikasjoner.

Vi tilbyr

¿ Lønn etter kvalifikasjoner.

¿ Muligheter for hjemmekontor/kontorfellesskap.

¿ Søkere under utdanning blir vurdert for stillingen.

¿ Veiledning og oppfølging av nyansatte.

¿ Behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass i Hattfjelldal.

Arbeidssted

¿ Vi har kontorfellesskap i Hattfjelldal, Trondheim og Tärnaby. Hjemmekontor hvis dette er langt unna.

Krav til kompetanse

  • Ønskelig med kvalifikasjoner for undervisning på barne- og/eller ungdomstrinn. Eller minimum samisk 1 og pedagogisk utdanning/erfaring.
  • Gode kunnskaper om samisk historie, tradisjon og kultur.

Personlige egenskaper
  • Evner å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.
  • Evner å strukturere sin egen hverdag, lojal og en god lagspiller.
  • Har god digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemidler.
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
PAM

Stillingsnummer: 1826-2019-10-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Ønsker du å jobbe som språkkonsulent i en virksomhet med høye ambisjoner om å tilby gode tjenester i sørsamisk? for SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10159438

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK
Bransje Barnehage
Yrke Lærer (språkkurs)
Sted Hattfjelldal (Postnr: 8690)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown