Open job position: Bibliotekar – GAUSDAL FOLKEBIBLIOTEK

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 16 May 2019 10:24:01
Deadline: Unknown


GAUSDAL FOLKEBIBLIOTEK

Telefon: 913 80 475
E-post: arne.juel.vangen@gausdal.kommune.no Web: https://gloskjema.no/gausdal/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131

Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt utbygd barnehage- og skoletilbud og en velfungerende kulturskole. Kultur og idrett har vært ett av satsingsområdene i kommunen, noe som har resultert i ny idrettsplass og ny flerbrukshall.

Bibliotekar ved Gausdal folkebebiliotek, vikariat i 60% stilling fra 290719 til 03072020

Gausdal kommune har ledig 60% vikariat som bibliotekar ved Gausdal Folkebibliotek. Vikariatets varighet er fra 29.juli 2019 til 3. juli 2020. I utgangspunktet er stillingen 60 %, det kan bli mulighet for utvidelse og fast stilling.

Biblioteket er organisert i Kulturenheten. Enheten omfatter bibliotek, allmennkultur, frivilligsentral, kulturskole, ungdomsarbeid og turistinformasjon. Biblioteksjefen er bibliotekarens nærmeste leder. Gausdal folkebibliotek er et kombinasjonsbibliotek som også betjener Gausdal videregående skole.

Stillingen innebærer bibliotekfaglige kjerneoppgaver, skrankearbeid og veiledning både for innbyggere generelt, og til ansatte og elever ved Gausdal videregående skole. Kontaktperson opp mot barnehager og skoler. Noe kveldsarbeid inngår i stillingen.

Oppdraget ditt vil være å

 • Utføre bibliotekfaglige kjerneoppgaver og skrankearbeid
 • Veilede brukere av både folkebiblioteket og skolebiblioteket
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Organisere og gjennomføre aktiviteter for ulike grupper barn og unge
 • Legge til rette for at barn og unge skal få gode litterære opplevelser, som øker leselysten
 • Bidra aktivt i utviklingsarbeidet ved biblioteket og i kulturenheten

Ønskede kvalifikasjoner
 • Bibliotekfaglig utdanning eller tilsvarende relevant utdanning
 • God kunnskap innenfor bibliotekfagets område
 • God formidlingsevne
 • Veiledningskompetanse
 • God digital kompetanse
 • Ønskelig med relevant erfaring

Personlige egenskaper
 • Har evne til systematisk arbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er i stand til å skape gode relasjoner til samarbeidspartnere, barn, unge og kollegaer
 • Ansvarsbevisst, løsningsorientert og kan arbeide både selvstendig og i team
 • Tar eget initiativ og gjør egne vurderinger.
 • Utadvendt, engasjert, positiv og fleksibel

Vi tilbyr
 • Lønns- og godtgjøringer i henhold til gjeldene avtaler
 • Trygge pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende stilling i en kommune med høye ambisjoner
 • Å være en del av et fellesskap i kulturenheten

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Arne Juel Vangen tlf: 913 80 475 eller enhetsleder Edel Klaape-Aasdal tlf: 922 27 970. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0501-2019-05-88 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Bibliotekar ved Gausdal folkebebiliotek, vikariat i 60% stilling fra 290719 til 03072020 for GAUSDAL FOLKEBIBLIOTEK

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10058410

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver GAUSDAL FOLKEBIBLIOTEK
Bransje Museum
Yrke Bibliotekar
Sted Unknown (Postnr: )
Stillingstype Vikar
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback